SE

Omstrukturering i Riksbyggens företagsledning

SPP förvärvar tillsammans med Fondförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv, Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag och Skandia försäkringsadministratören FörsäkringsGirot med m?let att skapa en öppen branschgemensam standard. FörsäkringsGirot erbjuder en kostnadseffektiv och enkel administration av företags tjänstepensionsförsäkringar.
Merparten av tjänstepensionsmarknaden utgörs idag av premiebestämda planer med ett stort inslag av individuella valmöjligheter. Detta ställer krav p? arbetsgivarna att hantera en mer omfattande försäkringsadministration än tidigare. Komplexiteten riskerar att leda till ökade kostnader och minskad transparens för arbetsgivare, försäkringsbolag och anställda. Genom initiativet f?r arbetsgivarna nu tillg?ng till en förenklad och samordnad försäkringsadministrativ process, oavsett vilket försäkringsbolag den anställde väljer.
– Detta leder till bättre överblick och kvalitet i hanteringen av de anställdas försäkringar, säger Lars Fitger, tf styrelseordförande i FörsäkringsGirot.
FörsäkringsGirot blir en administrationscentral öppen för marknadens samtliga intressenter och ska verka för ökad transparens, standardisering och vara en l?ngsiktig lösning för s?väl arbetsgivare som försäkringsbolag och r?dgivare.
– Styrkan ligger just i att tjänsterna är tillgängliga för alla aktörer p? tjänstepensionsmarknaden. M?let är att s? m?nga aktörer som möjligt ska vilja använda FörsäkringsGirots tjänster. Detta kommer kunna skapa effektiviseringar och kostnadsbesparingar som kommer alla tillgodo, avslutar Monika Rappe, chef Kunderbjudande och Operations, SPP.

De fyra bolagen förvärvar FörsäkringsGirot av Isac Brandberg AB. Transaktionen genomförs per den 6 maj. Tf vd för FörsäkringsGirot AB är Jonas Granström och styrelsens ledamöter är förutom Lars Fitger fr?n SPP, Susanna Malmsten Länsförsäkringar Fondliv, Per Harryson SEB och Bo ?gren Skandia. De fyra bolagen blir lika stora ägare med en fjärdedel var.
Kontaktpersoner p? företagen är:
Peder Natéus, chef Affärsutveckling & IT, Pension & Försäkring, SEB
Monica Rappe, chef Kunderbjudande och Operations, SPP
Bo ?gren, affärschef, Skandia
Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv

SPP erbjuder r?dgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy