SE

Olof Lavesson (M) adopterar gränshinder fr?n Öresundsregionen

Idag adopterade Olof Lavesson (M), ledamot i Näringsutskottet, Öresundshusets gränshinder om dubbelbeskattningen av kulturarbetare.

?rets tema för Öresundshuset är gränshinder och tillväxt, och under Almedalsveckan presenteras olika gränshinder som om de togs bort skulle öka tillväxten och göra livet enklare för tiotusentals gränspendlare.
Ett av gränshindren är att gränspendlande kulturarbetare drabbas h?rt av dubbelbeskattning genom den s? kallade ?Madonnaskatten?. Öresundskomiteen anser att kulturutövande ska befrämjas och inte bestraffas, särskilt inte i en snabbrörlig gränsregion.
Öresundskomiteens direktör Finn Lauritzen överlämnade gränshindret till Olof Lavesson som skrev under följande försäkran:
“Gränspendlande kulturarbetare drabbas h?rt av dubbelbeskattning genom ?Madonnaskatten?. Kulturutövande ska befrämjas och inte bestraffas, särskilt inte i en snabbrörlig gränsregion.
Jag lovar att göra mitt bästa för att undanröja gränshindret ovan”
Fakta om ?Madonnaskatten?
?En person som säsongsarbetar p? t.ex. Malmö Opera men bor i Danmark ska betala s? kallad artistskatt (A-SINK) p? 150 procent. Man ska ocks? beskattas i Danmark även om man inte arbetat där. Danmark kräver mellanskillnaden mellan A-SINK:s 15 procent och den danska inkomstskatten p? 40 procent ? det vill säga 25 procent, trots att inget arbete har utförts där. Andra yrkeskategorier som arbetar i Sverige men bor i Danmark betalar vanlig SINK p? 20 procent och Danmark använder exemptmetoden i stället. Det innebär att man inte tar ut mellanskillnad.
Det finns ett rikt kulturliv med över 400 kulturaktörer i Öresundsregionen. ?r 2011 genomförde de 22 000 arrangemang som lockade en publik p? 18 miljoner. Banden över Öresund är gamla och starka och utbytet är stort, vilket gör att Madonnaskatten begränsar möjligheterna för m?nga kulturarbetare.
Om Öresundshuset
Öresundshuset är en mötesplats i centrala Visby under politikerveckan. Öresundshuset drivs i syfte att informera svenska beslutsfattare om Öresundsregionen och bedriva opinionsbildning kring Öresundsregionens villkor och förutsättningar. 2014 är femte ?ret i rad som Öresundshuset organiseras i Almedalen. Bakom Öresundshuset st?r Region Sk?ne, Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Malmö högskola och Öresundskomiteen som samordnare.
För mer information kontakta:
Finn Lauritzen, direktör i Öresundskomiteen
Tel: +45 33268910
Email: [email protected]
Marianne Ekdahl, kommunikationsstrateg i Öresundskomiteen
Tel: +45 3326 8905
Email: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #VD   #World Trade Center