Finans

?kende levealder krever ?kte pensjonsavsetninger

Levealderen i befolkningen ?ker. ?kt forventet levealder er en utfordring for livsforsikringsselskap og pensjonskasser. Det setter krav til ?kte premier og h?yere avsetninger slik at pensjonsfondene har tilstrekkelige midler til ? dekke fremtidige pensjoner.

Finanstilsynet har besluttet at det skal innf?res et nytt d?delighetsgrunnlag for kollektive pensjonsforsikringer i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser med virkning fra 2014.
For offentlige tjenestepensjonsordninger vil oppreserveringsbehovet bli noe lavere enn for andre kollektive tjenestepensjonsordninger, noe Finanstilsynet har p?pekt i sitt brev. Dette skyldes at man allerede i 2009 besluttet ? innf?re s?kalt levealdersjustering av alderspensjonene. Det gj?r at oppreserveringsbehovet for KLPs kunder blir 7 milliarder lavere enn det man ellers kunne ha f?tt.
For KLP vil samlet oppreserveringsbehov derved utgj?re om lag 10,7 milliarder kroner.
Av dette er 4,5 milliarder kroner finansiert ved avsetninger i 2012 og tidligere ?r. Det inneb?rer at det gjenst?r 6,2 milliarder kroner, tilsvarende ca 3,7 prosent av premiereserven i disse ordningene ved siste ?rsskifte.
I Finanstilsynets brev sies det videre at minimum 20 prosent av oppreserveringen b?r dekkes av pensjonsinnretningene. KLP vil i kontakt med myndighetene avklare hvordan dette skal ivaretas for offentlig tjenestepensjon.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 331,6 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Som Vinmonopolet   #Vest Agder