SE

Nyttan med Allmännyttan tema för SABOs Almedalsseminarier

2014-06-24 10:07 SABO AB Välkommen till SABOs bostadsseminarier tisdagen den 1 juli i Almedalen. Där träffar du flera allmännyttiga kommunala bostadsföretag som berättar hur de skapar samhällsnytta p? olika niv?er. Vi belyser särskilt den skickliga balansg?ng mellan affärsmässighet och samhällsansvar som flera av v?ra bostadsföretag utövar varje dag.

Välkommen till SABOs bostadsseminarier tisdagen den 1 juli i Almedalen. Där träffar du flera allmännyttiga kommunala bostadsföretag som berättar hur de skapar samhällsnytta p? olika niv?er. Vi belyser särskilt den skickliga balansg?ng mellan affärsmässighet och samhällsansvar som flera av v?ra bostadsföretag utövar varje dag.
Var g?r gränsen mellan affärsmässighet och samhällsansvar? Hur mycket ska eller bör de allmännyttiga bostadsföretagen göra? De fr?gorna borrar SABO i under ?rets politikervecka i Almedalen. Till v?r hjälp tar vi b?de forskare, politiker, representanter fr?n bostadsföretag och andra sakkunniga.?
Programmet i korthet:
Tid: Tisdag 1 juli, kl 10.15?16.45. Plats: Kitchen & Table (fd Friheten), Donners plats, Visby
10.15?11.00 Allmännyttan som arbetsmarknadspolitiskt verktyg ? rätt eller fel?
11.30?12.15 Tryggare bostadsomr?den ? vad och hur mycket bör Allmännyttan göra?
13.30?14.15 Bostäder för alla ? kan Allmännyttan alltid hjälpa alla?
14.45?15.30 S? pressar Allmännyttan byggkostnaderna ? kan vi göra mer?
16.00?16.45 Bostadspolitiken i praktiken ? hur skulle Sverige se ut utan Allmännyttan?
Bifogas:
Fullständigt program, som pdf
Seminarierna baseras delvis p? p?g?ende forskning inom projektet Nyttan med Allmännyttan som är ett samarbete mellan SABO och Malmö högskola. Mer om projektet kan du läsa här
Kontakt:
Therese Berg, projektledare för Nyttan med Allmännyttan och chef för Boende och Juridik,
SABO: 073-908 78 98
Nina R?dström-Oldertz, chef Kommunikation och Affärsutveckling, SABO: 070-752 95 51
Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO: 070-721 20 11

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer p? den svenska bostads- och arbetsmarknaden, b?de lokalt och nationellt.

A to już wiesz?  Nybyggnationen av lägenheter ökar

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy