Nytt inslag idag i Svensk Byggtjänst podd ?Sn?ret?: ?Vi behöver en social bostadspolitik?

Bostadsbristen äventyrar tillväxten i storstadsregionerna! Ungdomar kan inte studera, företag f?r inte hit experter och m?nga hinner bli medel?lders innan de f?r sin första egna bostad. Detta konstateras i senaste inslaget i Svensk Byggtjänsts podd ?Sn?ret?, som släpps idag den 11 juni. Opinionsbildarna Olle Wästberg fr?n Nybyggarkommissionen, Vanda Kehr fr?n jagvillhabostad.nu och Anna Wersäll fr?n Stockholms Handelskammare medverkar.
Sn?ret är Svensk Byggtjänsts podcast. Där sätter vi den sn?riga byggprocessen under lupp och bjuder in Byggsverige till dialog och debatt.
Nu närmar sig höstens riksdagsval. Vad föresl?r politikerna för att vi ska f? bättre fart p? bostadsbyggandet? Vilka beslut kan snabba p? planprocessen? Vad är viktigast för den nya regeringen att ta tag i?
I det senaste inslaget i Sn?ret samlar vi tre kravställare som f?r framföra sina krav för ökat bostadsbyggande till politikerna. I programmet diskuteras hinder och möjligheter p? bostadsmarknaden ? och hur vi kan skapa en social bostadspolitik.
Medverkande är Olle Wästberg, kommissionär p? Nybyggarkommissionen, Vanda Kehr, projektledare p? jagvillhabostad.nu och Anna Wersäll, näringspolitisk expert p? Stockholms Handelskammare. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg, VD p? Utopia Arkitekter.
?Lätta upp regelverket?
Anna Wersäll menar att reglerna för var man f?r bygga har g?tt för l?ngt:
? Dagens regelverk f?r som konsekvens att byggprocesserna drar ut p? tiden. Vi m?ste backa bandet gällande alla restriktioner.
Olle Wästberg instämmer och menar ocks? att särreglerna i kommunerna m?ste bort och att konkurrensen i branschen behöver öka för att kunna pressa priserna:
? Idag har vi en oligopolmarknad där sm? företag inte har r?d att vänta p? markanvisningar.
Vanda Kehr betonade vikten av en social bostadspolitik för att de som idag st?r utanför bostadsmarknaden ska f? chans till ett eget boende:
? Vi anser att allmännyttan behöver utökas och att vi m?ste f? ig?ng ett byggande för alla pl?nböcker. Dessutom behöver kollektivtrafiken byggas ut s? att det blir attraktivt att ocks? bygga längre ut fr?n centrum.
Blocköverskridande ?tgärder
De medverkande är eniga om att det krävs l?ngsiktiga politiska blocköverskridande ?tgärder för att komma tillrätta med bostadsbristen.
Olle Wästbergs fr?ga till politikerna är tydlig:
Är ni beredda att sätta er ner och komma överens?
I de tv? kommande programmen av Sn?ret kommer politiker fr?n riksdagspartierna att f? bemöta kraven fr?n opinionsbildarna. I nästa program, som sänds den 17 juni, f?r Alliansen redogöra för hur de tänker f? fart p? byggandet och fixa bostadsbristen, om de f?r fortsatt förtroende efter valet i höst. Den 25 juni är det dags för oppositionen att säga sitt.
Lyssna p? Sn?ret via www.byggtjanst.se. Diskussionen kring programmen förs p? Twitter #sn?ret med Svensk Byggtjänsts VD Erik Hellqvist samt p? Facebook.
Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och s?lt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.
Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar fr?n externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns ocks? tillgängliga som e-böcker.

Related posts

Top