SE

Nytt asfaltverk minskar koldioxidutsläpp med 85 procent

Ig?r invigde NCC ett helt nytt miljöanpassat asfaltverk i Karlstad med 85 procent mindre CO2-utsläpp än det tidigare. Träpellets har ersatt oljebränslet i tillverkningen och NCC är först i Norden med det unika bränslebytet. Närmare hälften av Värmlands asfalt tillverkas av NCC.
? Att byta ut oljebränslet mot träpellets minskar mängden koldioxidutsläpp fr?n 22 kilo till tre kilo per ton asfalt. För v?r ?rsproduktion i Karlstad är det en minskning av utsläppen motsvarande 1 050 personbilar per ?r. Dessutom ligger v?rt nya verk bara sju kilometer fr?n Karlstad, en tredjedel av transportsträckan mot gamla verket i Kil, säger Jan Kallin, marknadschef NCC Roads.
NCC:s asfaltverk i Karlstad förser Värmland med närmare hälften av all asfalt som tillverkas i regionen, mellan 80 000 ? 120 000 ton asfalt per ?r. Hälften levereras till statliga och kommunala kunder och hälften till det privata näringslivet.
NCC är först i Norden att byta ut eldningsolja mot träbränsle vid asfaltstillverkning. M?let är att konvertera alla NCC:s 30 oljedrivna asfaltverk i Sverige till träbränsle inom fem ?r. Sedan starten förra ?ret har redan tolv av verken bytt till träbränsle, fr?n Ume? i norr till Halmstad i söder.
? NCC:s innovation att använda bränsle fr?n träspill istället för olja visar att vi leder energiomställningen i den nordiska asfaltbranschen. Vi b?de minskar belastningen p? miljö och klimat avsevärt, och tillmötesg?r v?ra kunder som har som m?l och krav att upphandla klimatanpassat, säger NCC:s h?llbarhetschef Christina Lindbäck.
I Norge drivs redan ?tta av NCC Roads 21 asfaltsverk med fiskolja, en restprodukt fr?n livsmedelsindustrin. Men i ett land med mycket skog som Sverige är träbränsle ett naturligare val.
I det nya Karlstadverket kan NCC nu ocks? tillverka NCC Green Asphalt – en patenterad asfalt med upp till 30 procent lägre koldioxidutsläpp än vanlig d? den kan tillverkas vid lägre temperatur.
Satsningen p? förnyelsebart bränsle och l?genergiasfalt ing?r i NCC Green Concept som bidrar till h?llbar utveckling och mindre miljöp?verkan.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Kallin, marknadschef, NCC Roads Sverige. Telefon 031-771 51 69
Birgitta Norberg, pressansvarig, NCC Roads Sverige . Telefon 08- 585 523 92, 070-226 76 80
Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller [email protected]
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns p? www.ncc.se/press . NCC i Sverige best?r av affärsomr?dena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC AB en omsättning p? 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Roads erbjuder produkter och tjänster i och kring vägar, fr?n produktion av stenmaterial och asfaltprodukter till beläggningsarbeten och vägservice .
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen ?r 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jan Lindblom   #Om Folksam Folksam