SE

Nylansering – Jämför alla sms l?n med allasmsl?n.nu

Foto: HK Andersson
Upplands-Bro kommuns resultat för 2013 uppg?r till 32,5 miljoner kronor, därmed uppfyller kommunen kommunallagens krav p? en ekonomi i balans.
Kommunen redovisar ett resultat p? plus 32,5 miljoner kronor för 2013. ?ret innan redovisades ett resultat p? plus 42,6 miljoner kronor. Balanskravsresultatet uppg?r till plus 10,8 miljoner kronor. Det innebär att kommunen uppfyller kommunallagens krav p? balans i ekonomin och kan avsätta 10,8 miljoner kronor till kommunens resultatutjämningsreserv (RUR). Resultatutjämningsreserven möjliggör att reservera överskott till kommande ?r. Reserven uppg?r till 78,8 miljoner kronor vid ?rets slut.
Det goda resultatet innebär att kommunen ocks? har kunnat reservera 10 miljoner kronor inom balanskravsutredningen till den nyinrättade sociala investeringsfonden. Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och l?ngsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninv?narna.
? Genom hög tillväxt och god ordning och reda i ekonomin har Upplands-Bro kommun en stabil ekonomi. Av tradition ser verksamheterna till att budgeten följs och det är med stort nöje vi kan konstatera att vi har ett s? bra resultat att vi kan avsätta pengar b?de till Resultatutjämningsreserven och till den sociala investeringsfonden. Jag är väldigt nöjd över resultatet och ser framtiden an med stor tillförsikt, kommenterar Ir?ne Seth (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.
Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt tv? mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendelt?gsresa fr?n Stockholms central. Upplands-Bro har tv? tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har nu drygt 24 500 inv?nare och expanderar b?de vad det gäller inv?nare och företagsetableringar.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy