Nyheter fr?n Trading Times Hedge Nordic AB

Beslut är fattat att vi skall skriva p? för NGM Pre Market vilket är ett förberedande steg inför listning p? NGM Equity vilket kan ske runt ?rsskiftet. Arbetet med ?rsbokslut är p?börjat och stämma beräknas ske under augusti 2014.

Trading Times Hedge Nordic AB med över 150 delägare är ett dotterbolag till Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest som har gjort det möjligt för alla, b?de privatpersoner och företag, att vara med och ta del av resultaten som kan skapas p? den internationella valutamarknaden med stöd av robothandel.

Det handlar om en ny ?förpackning? av en redan existerande produkt där man kan bli delägare för en br?kdel av det kapital som krävs av v?ra branschkollegor.Alla kostnader i bolaget s?som löner, l?n, hyror m m bekostas av moderbolaget. Som en del i v?r kommande expansion har vi öppnat ett kontor i Oslo, för att tillgodose även den norska marknadens efterfr?gan av delägarskap i v?rt bolag.
Vi erbjuder ett alternativ till investeringar i aktier, fonder, obligationer, r?varor valutastrategier, vilket ger en stabil avkastning med en förutbestämd och begränsad riskexponering. Tack vare v?r unika affärsidé tillsammans med den senaste tekniken inom robothandel är v?r m?lsättning att n? en hög avkastning med begränsad risk för dig som investerare.

Styrelse och ledning
Jarl Frithiof, styrelseordförande och har tidigare varit chef för Strategisk utveckling och Globala Partners p? SAS Cargo och SAS International i USA, Asien och Europa.

Patrik Forssell, ledamot och VD, har arbetat p? SEB och Vattenfall med terminssäkring.

Lars-Erik Gustafsson, ledamot, med drygt 40 ?rs erfarenhet fr?n Handelsbanken samt styrelseuppdrag i flera bolag.

Lars Andersson, advokat vid Oscarsson Advokat- byr? AB. Arbetar med allmän affärsjuridik, svenskt och internationellt.

Fredrik ?borg, auktoriserad revisor p? ?borg Revisorer/Allegretto Revision.

Trading Times Hedge Nordic AB är ett bolag som jobbar robothandel p? främst valutamarknaden. Bolaget arbetar enbart med trading med egna medel. Bolagets fokus ligger helt och h?llet p? att generera en trygg avkastning till bolaget och bolagets delägare. Det unika med bolaget är ett det inte finns n?gra fasta kostnader i n?gon form, inga löner, inga hyror, inga skulder eller l?n. Bolaget är noterat p? alternativa.se för internhandel och kommer under mars april göras publikt s? bolagets aktie kan handlas som vanligt p? marknaden.
Trading Times Hedge Nordic AB arbetar med robothandel av valuta. Bolaget erbjuder ett lönsamt, säkert och transparent alternativ till aktier, fonder, obligationer och andra finansiella instrument. V?r handelsomsättning är över 1 miljard kr/m?n och tack vare supereffektiv robothandel f?r v?ra delägare samma avkastning som de stora investmentbankerna f?r p? sin egen robothandel. Bolaget har nyligen tecknat avtal med Alternativa.se där handel med aktien kommer att ske.
Affärsidé:Att skapa god avkastning med l?g risk p? eget kapital genom valutahandel med s?väl manuella traders som robot/algoritimsk handel.
Verksamhet: Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella instrument, dock ej s?dan handel som är tillst?ndspliktig enligt lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
www.timeshedge.se
Bifogade filer

Related posts

Top