Nyföretagande i takt med förra ?rets utveckling

Registreringen av nya företag ökade med 9,2 procent under juni jämfört med motsvarande m?nad i fjol. Därmed ligger utvecklingen för första halv?ret 2014 p? samma niv? som förra ?ret. Det visar siffror som ekonomiföretaget Visma har sammanställt fr?n Bolagsverkets statistik.

Juni i ?r gav ett tillskott p? 4 246 nya företag. Det ska jämföras med 3 888 i fjol.
Trenden att aktiebolagen svarar för den största andelen av ökningen h?ller i sig. I juni ökade de med 12,1 procent och första halv?ret är aktiebolagens ökning 3,3 procent. Det ska jämföras med att det samlade nyföretagandet minskat med 0,3 procent sedan ?rets början.
Reformer ger effekt
? Reformer för företagarna ger resultat. Efter tv? bra regeländringar väljer numera allt fler den företagsform de egentligen vill ha. Det stimulerar samtidigt det allmänna nyföretagandet, säger Rolf Dahlberg, vd för programföretaget Visma Spcs.
Sedan 2010, när de tv? regeländringarna infördes, har aktiebolagens andel gentemot enskilda firmor ? den andra stora företagsformen ? ökat fr?n 51 till 72 procent. Regeländringarna innebar att kravet p? aktiekapital sänktes fr?n 100 000 till 50 000 kronor och att revisionsplikten i mindre företag avskaffades.
Storstäderna inte lika dominerande
En annan trend i juni var att storstäderna inte var fullt lika p?drivande för nyföretagandet som tidigare i ?r. I juni svarade Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans för ett plus med 7,1 procent. Göteborgs kommun g?r starkast av de tre med 21,8 procents ökning i juni och med 5,4 procent första halv?ret.
Första halv?ret 2014 minskade nyföretagandet i hela landet med 0,3 procent ? fr?n 32 089 förra ?ret till 31 977 i ?r. Med oförändrad takt i nyföretagandet har landet f?tt ett tillskott p? cirka 60 000 nya företag när ?ret är slut.
Regionala skillnader
Av landets 21 län noteras ökningar i 16 under maj m?nad. Mest ökade registreringarna i Uppsala län med ett plus p? 52 procent. Den största minskningen svarade även denna m?nad Gotland för med ett minus p? 30,8 procent
Räknat fr?n ?rsskiftet har nyföretagandet varit starkast i Västmanland, Halland och Jönköpings län. Den svagaste utvecklingen finns i Kronobergs och Kalmar län.
Om nyregistreringarna
I nyföretagandet räknas de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. M?nga enskilda näringsidkare är enbart registrerade hos Skatteverket och finns d? inte med i Bolagsverkets statistik.
Bilaga: Länsvis statistik för juni och första halv?ret 2104.
För mer information, kontakta
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs, 0470-70 60 39
Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser b?de inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder v?ra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.
Bifogade filer

Related posts

Top