SE

Nybyggnationen av lägenheter ökar

a8

Nya siffror fr?n SCB visar att byggandet av lägenheter under första halv?ret i ?r ökat med 35 procent jämfört med samma period 2013.
– Ökningen är glädjande men det finns mycket kvar att göra för att mota bristen p? hyresrätter i Sverige. Vi fortsätter därför arbetet med att pressa byggpriserna, säger Kurt Eliasson, VD för bransch- och intresseorganisationen SABO.
Enligt SCB st?r p?började lägenheter i flerbostadshus för den större delen av ökningen d? cirka 4 750 fler lägenheter p?börjades jämfört med första halv?ret 2013. Även byggandet av sm?hus har tagit fart, 11 procent eller cirka 350 fler lägenheter i sm?hus har p?börjats jämfört med 2013. Totalt p?börjades cirka 3 550 lägenheter i sm?hus och 16 150 i flerbostadshus under första halv?ret i ?r.
SABO har med sina tv? prispressade ramupphandlingar SABOs Kombohus och SABOs Kombohus Plus i flera ?r framg?ngsrikt arbetat för att göra det möjligt att bygga fler bostäder till rimliga hyror. Nästa steg är att öka nyproduktionen av enrums- och tv?rumslägenheter. Med den nya upphandlingen SABOs Kombohus Mini f?r byggbolagen möjlighet att tävla om ramavtal för lägenheter p? max 35 kvadratmeter. Byggpriset f?r inte överstiga 14 000 kronor per kvadratmeter boarea.
– Politikerna och aktörerna p? bostads- och byggmarknaden är alla överens om att nyproduktionen av hyresrätter m?ste ta fart. Det märks inte minst nu i valrörelsen. Jag är därför extra nöjd med att SABO hittat en modell som b?de pressar priset och driver fram smarta lösningar, säger Kurt Eliasson, VD för SABO.

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer p? den svenska bostads- och arbetsmarknaden, b?de lokalt och nationellt.

A to już wiesz?  Marginalen Bank ökar vinsten 2013

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy