SE

Nyblivna föräldrars ohälsa förbises av v?rden

?r 2009 tecknade TaxiKurir ett försäkringsavtal med Moderna Försäkringar. Under 2011 togs en ny strategi fram för att beräkna försäkringspremierna. Kort gick strategin ut p? att man endast betalar för sin egen försäkringshistorik.
Avsikten med en taxibil är att den ska g? dygnet runt. När man ständigt är ute i trafiken händer incidenter, vilket innebär att taxi?kerier ofta är mer skadedrabbade än andra branscher. Detta har lett till att försäkringspremierna har varit höga och en tung post för ?kerierna.
– ?r 2011 tog vi tillsammans med Moderna Försäkringar fram en helt ny typ av försäkring. Vi valde en ny strategi. I stället för att räkna p? hela kollektivet gjorde vi s? att ?karna fick betala för sina fordons egen historik. De fick allts? leva p? ?egna meriter?. Det innebär att varje enskilt fordon/?keri fick en ?bonustrappa?, vilket motiverar ?kare och förare till att var mer aktsam, förklarar Magnus Klintbäck, VD TaxiKurir Stockholm.
Den nya bonustrappan har funnits i tv? ?r och sl?r naturligtvis b?de upp?t och ned?t.
– Alla fordon som varit skadefria under perioden f?r nu en sänkning med 10-20 procent. Det är mycket för en ?kare, avslutar Magnus Klintbäck

Om TaxiKurir
TaxiKurir är Sveriges största, rikstäckande taxiorganisation. Vi finns representerade med varumärket TaxiKurir i mer än 40 av Sveriges största städer. Vi är även etablerade i Norge, i Danmark och i Lettland.
TaxiKurir har de senaste femton ?ren varit AAA-klassat enligt Dun & Bradstreet. TaxiKurir har ocks? högsta kreditvärdighet (5) enligt UC Risk.
www.taxikurir.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy