Nya avskrivningsregler medför inte höjda avgifter i bostadsrättsföreningar

Förbudet mot progressiv avskrivning i bostadsrättsföreningar innebär inte i sig att föreningarna m?ste höja avgifterna för medlemmarna. Den slutsatsen drar professorerna Daniel Stattin och Carl Svernlöv i en utredning av de nya avskrivningsreglerna som i dag presenteras i en debattartikel i Dagens industri.
– Det är viktigt att vi nu f?tt ett klargörande att bostadsrättsföreningar inte behöver höja m?nadsavgifterna p? grund av ett eventuellt redovisningsmässigt underskott, säger Niklas Widebeck, ekonomichef p? HSB riksförbund.
I april i ?r fastslog statliga Bokföringsnämnden att s? kallad progressiv avskrivning inte längre är till?ten för bostadsrättsföreningar. Fr?n och med 2014 gäller i stället linjär avskrivning. Daniel Stattin och Carl Svernlöv har, p? uppdrag av HSB, Bostadsrätterna, SBC, Riksbyggen och FAR, undersökt vad som gäller rättsligt när en bostadsrätts­förening redovisar underskott i resultaträkningen.

– Det är bra att utredningen visar, precis som HSB hela tiden hävdat, att s? länge bostadsrättsföreningen har god framförh?llning i underh?llsplanering och avsätter medel för detta blir avskrivningsfr?gan sekundär. Grundfr?gan handlar om sund ekonomi i föreningarna. Och det är n?got som HSB alltid h?ller högt i de föreningar som vi förvaltar, säger Niklas Widebeck.
– Nu ?terst?r nästa viktiga steg för att f? l?ngsiktig ordning i avskrivningsfr?gan. Det krävs en genomgripande översyn av nuvarande regelverk. Bara p? s? sätt kan vi f? ett regelverk som är tydligt och begripligt för konsumenter och bostadsrättsföreningarnas styrelser, säger Niklas Widebeck.

För mer information, kontakta:
Niklas Widebeck, ekonomichef HSB riksförbund, 0708-944 552
André Johansson, presschef HSB riksförbund, 070-549 64 04

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas. HSB är Sveriges största bostadskooperation med:
ca 548 000 medlemmar
ca 3 900 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
31 regionala HSB-föreningar
HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem ? en röst.

Related posts

Top