SE

Nya 90-kontoinnehavare i april 2014

Lokalekonomidagarna i förorten fokuserar p? förortens möjligheter till en h?llbar utveckling som bryter segregationen i staden samt skapar nya jobb och företag.

Media är välkommen imorgon 25 april kl 09.00-16.00 p? Ideum, Kaneltorget i G?rdsten.
Moderator är Nils Phillips fr?n Röst?nga Utvecklings Aktiebolag (SVB)
? Lokalekonomidagen kommer att p?visa den outnyttjade kompetens som finns i v?ra bostadsomr?den inom den gröna näringen och även visa att stadens markomr?den kan användas i närproduktionen av ekologiska produkter för Göteborgarna. Denna dag vill vi spegla tre dimensioner, det ekologiska, sociala och ekonomiska, säger Dan Gaversjö integrationsstrateg p? Framtidenkoncernen.
För mer information
Ulla Herlitz, projektledare Lokalekonomidagen för Hela Sverige ska leva, tel 0703-62 82 34
Dan Gaversjö, integrationsstrateg Framtidenkoncernen, tel 0706-64 91 08.
För program g? till www.lokalekonomidagarna.se
Fakta
Med lokalekonomiska analyser och h?llbara utvecklingsstrategier i stadsdelarnas primäromr?den och landsbygd, kan man stärka den lokala ekonomin. Inte minst gäller detta grön affärsutveckling. Vi försöker ta reda p? vad som är möjligt och önskvärt och hur civilsamhällets samt privata och offentliga resurser i förorten kan samverka och utvecklas.

Framtiden har fr?n och med 2014 dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget,
Familjebostäder och G?rdstensbostäder som förvaltar drygt 70 600 lägenheter i
Göteborg. I koncernen ing?r ocks? Egnahemsbolaget, Rys?sen och Störningsjouren.
Bifogade filer

Similar Posts