Ny VD för 203 Web Group

Idag tillträder Jonas Söderqvist som ny VD för 203 Web Group. Jonas Söderqvist grundade 203 Web Group tillsammans med Andereas Friis för elva ?r sedan och har under de senaste ?ren engagerat sig främst i affärsutveckling och styrelsearbete inom koncernen. Nu kommer han inta en mer framträdande roll inom organisationen och tillträda som VD för koncernen. Andereas Friis tillträder i samband med detta som ordförande för styrelsen.
Tidigare VD Christoffer Johansson har under sin tid som VD framg?ngsrikt lett koncernen fram?t genom att fokusera p? renodling och lönsamhet i verksamhetens olika led. Nu g?r koncernen in i en ny fas och fokus kommer alltmer skiftas mot affärsutveckling av den stora potential som finns i bolagsportföljen. Christoffer Johansson kommer att tillträda som global försäljningschef för koncernen och p? s? sätt fortsätta att utveckla verksamheten med sina goda kunskaper inom omr?det.
– Som grundare har jag djup och ing?ende kunskap i v?ra portföljbolags verksamheter och kommer jobba med att fortsätta identifiera utvecklingsmöjligheter i b?de befintliga och nya internetkoncept. 203 Web Group g?r mer och mer mot att vara ett renodlat investmentbolag där jag i min nya roll kommer kunna fokusera helhjärtat p? att maximera tillväxtpotentialen i v?r bolagsportfölj, säger 203 Web Groups nye VD Jonas Söderqvist.

Nuvarande CFO Robert Zettervall kommer tillträda som vice VD och bidra med värdefull kunskap inom ekonomi och finans. Han kommer fokusera p? den ekonomiska uppföljningen av portföljbolagens verksamhet och se till att de har de bästa möjliga förutsättningarna ur ett finansiellt perspektiv. Styrelsen är övertygad om att den nya ledningskonstellationen kommer ge ny energi ?t organisationen och gynna vidareutvecklingen av den potential som finns i koncernens portföljbolag.

203 Web Group är en digital publicist som bland annat äger och driver världens näst största matsajt; myTaste.com. MyTaste finns idag etablerad p? snart 50 marknader världen över och besöktes av 36 miljoner användare i december. P? den svenska marknaden äger och driver 203 Web Group flera framg?ngsrika varumärken, s?som myTaste.nu, Matklubben.se, Shopello.se och Bilweb.se, som samtliga är bland de största inom respektive segment.

Related posts

Top