SE

Ny taxering av sm?hus ? s? blir nya fastighetsskatten i landets kommuner

Nu finns en webbplats som hjälper lantbrukaren att gödsla fältet p? bästa sätt för
att f? högre skördar och minskade förluster av kväve.
Med satellitbilder kan man nu p? enskilda fält, jordbruksblock, undersöka variationen i hur det växer p? fälten och med utg?ngspunkt fr?n det skapa kvävebehovskartor. Kartorna kan användas för att variera spridning av gödseln inom fält för att grödorna ska kunna växa p? bästa sätt. En förutsättning för att kunna utnyttja satellitbilder är dock att det är molnfritt.
Webbapplikationen
finns p? http://vegetationsindex.datavaxt.se/
Utvecklingsgrupp
Webbapplikationen har utvecklats av DataVäxt AB och är en del av ett projekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och Precisionsodling Sverige – Agroväst Livsmedel AB.
I projektgruppen ing?r Mats Söderström, SLU, Henrik Stadig, Hush?llningssällskapet och Knud Nissen, Lantmännen.
Utvecklingen har skett inom ramen för projektet ?P? väg mot det nya jordbruket – kväverekommendationer och grödstatuskartering inom fält genom en kombination av satellitdata och N-sensorer? http://www.lantbruksforskning.se/?id=10848).
Kontakt
Mats Söderström, forskare vid Institutionen för mark och miljö, SLU, Skara

070-667 05 02
[email protected]
www.precisionsskolan.se

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy