Ny Sifoundersökning: Miljöpartister tänker jobba längst, kristdemokrater tror p? tidig pension

Mer än var tredje svensk, 35 procent, tror att de kommer att fortsätta jobba efter 65 ?rs ?lder. Bland MP-väljare är andelen som tror p? jobb efter 65 störst, 48 procent. Bland KD-väljare är motsvarande andel bara 15 procent. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av tjänstepensionsföretaget Collectum.
? Budskapet om att vi behöver jobba längre har definitivt g?tt fram. I dag tror hela 35 procent av svenskarna att de kommer att jobba efter 65. Det är en rejäl ökning jämfört med 2010, d? motsvarande siffra var 25 procent, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert p? Collectum.
Undersökningen visar inga stora skillnader mellan de politiska blocken. 35 procent av de borgerliga väljarna tror att de kommer att jobba efter 65. Motsvarande siffra bland de rödgröna sympatisörerna är 33 procent. P? partiniv? är skillnaderna desto större:
Andel som tror p? jobb efter 65 (2010 ?rs siffror inom parentes)

MP-väljare:
48 procent
(27 procent)

SD-väljare:
44 procent
(45 procent)

FP-väljare:
43 procent
(21 procent)

C-väljare:
38 procent
(25 procent)

M-väljare:
34 procent
(23 procent)

S-väljare:
28 procent
(22 procent)

V-väljare:
24 procent
(25 procent)

KD-väljare:
15 procent
(15 procent)

Totalt
35 procent
(25 procent)

? Var femte svensk, 20 procent, tror p? pensionering före 65 ?rs ?lder. Vid tidig pension är det särskilt viktigt att se över sina pensionsval. Inte minst när det gäller tjänstepensionen, som är en viktig del av den framtida pensionen, säger Tomas Carlsson.

Sifoundersökningen genomfördes den 25 augusti?11 september. 1 054 yrkesverksamma svenskar under 60 ?r fick fr?gan ?Vid vilken ?lder tror du att du kommer att g? i pension??. Totalt 20 procent svarade ?före 65 ?rs ?lder?, 42 procent svarade ?vid 65 ?rs ?lder? och 35 procent svarade ?efter 65 ?rs ?lder?. ?Tveksam, vet ej? svarade 2 procent.
För mer information, kontakta gärna:
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25.
Cathrine Carlberg, tf informationschef Collectum, 070-794 26 86.
Tre fakta fr?n undersökningen
– Att färre tror p? en tidig pension gäller för b?de kvinnor och män. I ?rets undersökning tror endast 17 procent av kvinnorna p? pension för egen del före 65 ?rs ?lder, att jämföra med 23 procent ?r 2010. För männen är motsvarande siffror 23 procent 2014 respektive 28 procent 2010.
– Bland unga är andelen som tror p? ett l?ngt arbetsliv störst. I ?ldersgruppen 15?29 uppger 46 procent att de tror p? jobb efter 65 ?rs ?lder. I ?ldersgruppen 30?49 är motsvarande siffra 34 procent och i ?ldergruppen 50?60 är det 22 procent som tror p? jobb efter 65.
– 42 procent av medlemmarna i Saco-förbunden tror p? jobb efter 65 ?rs ?lder. Motsvarande siffra för medlemmarna i TCO-förbunden är 28 procent och för medlemmarna i LO-förbunden är det 30 procent.
Tv? miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.P? uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som f?r förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav p? l?ga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som f?r förvalta deras tjänstepension.
Collectum förmedlade 28 miljarder kronor i premier under 2013 mellan 33 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se
Bifogade filer

Related posts

Top