Ny rapport fr?n Euro Accident: Höga sjuktal och psykisk ohälsa hotar välfärden

Just nu befinner sig tusentals svenskar p? semester, men kan de koppla av? Sjukpenningtalet har stigit med 23 procent de senaste fyra ?ren och den diagnos som ökat mest är psykiska sjukdomar. Samtidigt som vi m?r allt sämre blir vi ocks? allt äldre. Parallellt med detta ser allt för m?nga företag p? sina medarbetare som en slit-och-släng-resurs som förväntas öka sin prestation kontinuerligt. Det visar en ny rapport fr?n Euro Accident.
?Vi har i dag en oh?llbar situation p? arbetsmarknaden. Medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är en nyckel till företagets lönsamhet och om vi inte börjar ta dessa utmaningar p? allvar s? kommer notan att bli väldigt dyr. Inte bara för arbetsgivarna och deras medarbetare, utan för hela samhället? säger Thomas Petersson, VD p? Euro Accident.
Ju äldre vi blir desto högre blir försörjningskvoten, den grupp som arbetar m?ste med andra ord försörja allt fler människor. En ökad andel äldre parallellt med ökande sjuktal innebär därmed att gruppen som kan arbeta blir mindre och mindre.
Att det är psykiska diagnoser som ökar mest är extra alarmerande eftersom de ofta leder till längre sjukskrivningar än till exempel muskulära sjukdomar. Samtidigt saknar m?nga chefer kunskap kring psykisk ohälsa och hur man bäst ska hantera situationen när medarbetare drabbas.
?M?nga företag har varken verktyg eller strategier för att förebygga ohälsa p? arbetsplatsen. Men som arbetsgivare har man ett ansvar för att ta hand om sin arbetskraft. Vi kan inte vänta längre nu, det är hög tid att inkludera medarbetarna i företagens övergripande samhällsansvar?, avslutar Thomas Petersson.
För mer information, kontakta:
Ulrika Sterner, kommunikationschef, tel. 0708-670 673, e-post: [email protected]
Thomas Petersson, vd, tel 0707-793 810, e-post: [email protected]

TOLV SÄTT FÖR ARBETSGIVARE ATT FÖREBYGGA OHÄLSA
Företag som investerar i reaktiva och förebyggande ?tgärder inom hälsa och arbetsmiljö kan spara in belopp som motsvarar tre till fem g?nger investeringen till en följd av friskare personal och bibeh?llen produktion.
? Utveckla en hälsostrategi:Ett första steg i ett effektivt fungerande hälsoarbete är att etablera en hälsostrategi. Strategin ska fungera som underlag för alla beslut som rör företagets arbete med hälsa och arbetsmiljö.
? Kompetensutveckla cheferna: Kompetensutveckla alla chefer s? att företaget f?r ett ledarskap som präglas av delaktighet, sammanhang, hanterbarhet, motivation och stöd. Skapa verktyg s? att cheferna kan identifiera tecken p? psykisk ohälsa s? tidigt som möjligt.
? Kompetensutveckla medarbetarna:Jobba med kompetensutveckling inom stresshantering för samtliga medarbetare med m?let att uppn? balans i livet.
? Uppmärksamma beteendeförändringar: Var uppmärksam och lyhörd p? om n?gons beteende förändras, det kan vara sm? detaljer som att n?gon börjar komma till jobbet senare än vanligt, är p? sämre humör eller upplevs som mer lättirriterad än tidigare.
? Lyssna p? medarbetarna: Se till att involvera medarbetarna i beslut som rör friskv?rd, arbetsmiljö och hälsa. Olika typer av arbeten kräver olika typer av upplägg. För vissa kan till exempel en träningstimme p? arbetstid vara ovärderligt.
? För en löpande dialog: Gör klart för de anställda att det är okej att ha bra och d?liga dagar/perioder. Med en dialog i ett s? tidigt skede som möjligt kan rätt resurser sättas in, n?got som b?de den anställde och företaget tjänar p?.
? Utveckla en checklista: Ta fram en checklista och ha regelbundna hälsosamtal alternativt gör det till en del av utvecklingssamtalet med medarbetaren. Fokusera p? att alla ska ha en sund relation mellan arbete, fritid och avkoppling. Var även uppmärksam p? krav kontra förm?ga, sömn, fysiskt aktivitet och kost.
? Kartlägg stressen: Arbeta kontinuerligt med stresskartläggning p? b?de grupp- och organisationsniv?.
? Erbjud samtalsstöd: Erbjud medarbetarna samtalsstöd fr?n psykolog, via telefon eller personligt möte oavsett om det handlar om arbetet eller privatlivet.
? Erbjud trygghetspaket: Ta fram ett trygghetspaket som arbetsgivaren och den berörda medarbetaren även kan skräddarsy vid behov. Ett trygghetspaket kan inneh?lla kartläggning av livsstil, försäkringar med rehabilitering och samtalsstöd, allt för att medarbetaren ska känna att det finns ett stöd för att komma tillbaka fr?n alla typer av ohälsa.
? Erbjud livsstilsprogram: Erbjud olika livsstilsprogram, gärna p? arbetstid, inom till exempel kost, fysisk aktivitet, sömn, missbruk, mental träning och yoga/mindfulness.
? Ha en tydlig tillgänglighetspolicy: Redogör för alla medarbetare redan vid anställning vad som förväntas gällande tillgänglighet. Om en medarbetare f?r ett arbetsrelaterat mail sent p? kvällen är det viktigt att det inte finns n?gra fr?getecken p? om hon eller han förväntas svara samma kväll eller dagen efter. Om medarbetaren inte är säker p? vad som förväntas riskerar det att bli ett stressmoment. Var även uppmärksam p? medarbetarnas livssituationer och anpassa policyn därefter.
Om Euro Accident
EURO ACCIDENT HEALTH & CARE INSURANCE AB är en framg?ngsrik aktör inom omr?det hälsa och personriskförsäkring som hjälper svenska företag att skapa ekonomiskt p?visbara resultat i deras strategiska hälso- och miljöarbete genom att erbjuda ett brett utbud av hälsotjänster och försäkringar. Euro Accident har funnits p? mark­naden sedan 1996 och omsätter 500 Mkr. Företaget sysselsätter närmare 120 personer p? kontor i Växjö, Stockholm, Malmö, Göteborg och Örnsköldsvik.
www.euroaccident.se
Bifogade filer

Related posts

Top