SE

Ny officiell statistik fr?n Riksskogstaxeringen vid SLU

Det växer s? det knakar i den svenska skogen. Virkesförr?det fortsätter att öka och är nu uppe i drygt 3300 miljoner skogskubikmeter. Det framg?r av officiell statistik i ?rets utg?va av publikationen Skogsdata 2014 fr?n Riksskogstaxeringen vid SLU.
? Vi ser att skogen växer cirka 30 procent mer än det som avverkas och det som dör naturligt. Detta medför, trots skogsbränder och stormar, en fortsatt stadig ökning av virkesförr?det p? riksniv?, säger Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU.
Riksskogstaxeringen har samlat in data om de svenska skogarna i över 90 ?r, vilket gör Sverige tillsammans med Norge och Finland världsunika. Dessa tidsserier ger goda möjligheter att följa utvecklingen i skogen ur b?de skogsbruks- och miljöperspektiv.
? Allt fler intressenter efterfr?gar uppgifter om miljötillst?ndet i skogen och att vi kan sammanställa l?nga tidsserier anses särskilt värdefullt, säger Per Nilsson som är redovisningsansvarig vid Riksskogstaxeringen.
Biologisk m?ngfald i de svenska skogarna
I publikationen Skogsdata 2014 presenteras utöver Sveriges officiella statistik om landets skogar, även ett temaavsnitt om vilka uppgifter som Riksskogstaxeringen kan redovisa med avseende p? biologisk m?ngfald.
? Skogen inneh?ller s? mycket mer än virkesförr?d, berättar Sören Wulff, författare till ?rets temaavsnitt.
L?nga tidsserier kan skapas för ett antal intressanta indikatorer p? biologisk m?ngfald, exempelvis gammal skog som är förknippad med hög biologisk m?ngfald. I norra Sverige ses kraftigt minskande arealer gammal skog fram till 1990-talet. Därefter kan en ökning av arealen gammal skog noteras i hela landet, troligen som en följd av skogsv?rdsförordningen fr?n ?r 1993 där produktions- och miljöm?l likställs. Även skogsbrukets anslutning till olika certifieringsstandarder, exempelvis FSC och PEFC, har förmodligen ocks? p?verkat den positiva utvecklingen. Utöver gammal skog presenteras även uppgifter om 15 andra indikatorer p? biologisk m?ngfald.
Fakta
Riksskogstaxeringen är en ?rlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Ume?. De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.
G? gärna in p? Riksskogstaxeringens hemsida och statistikportal, där det finns en stor mängd statistik om Sveriges skogar. http://www.slu.se/riksskogstaxeringen http://www.slu.se/skogsstatistik
Riksskogstaxeringen är en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.
Kontakt
Per Nilsson
090-786 84 72
[email protected]
Jonas Fridman
[email protected]
Sören Wulff
[email protected]

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Carl Svernl   #Daniel Stattin   #HSB   #Niklas Widebeck