SE

Ny metod hjälper industrier att undvika dyra driftstopp

Varje oplanerat driftstopp är b?de dyrbart och oönskat. För tillverkningsindustrin är det oerhört betydelsefullt att i god tid kunna förutse när de kan inträffa. M?nga plötsliga driftstopp beror p? att företaget inte har kontroll p? vilken kondition maskiner och utrustning har. E-maintenance har tagit fram en metod som kontinuerligt mäter och analyserar utrustningens hälsotillst?nd. Almi Invest har investerat i företaget som har sitt säte i Växjö.

Om ofrivilliga driftstopp kan förutses kan stora besparingar göras. Idag finns m?nga system som samlar in en stor mängd mätdata som lagras för att kunna analyseras vid ett senare tillfälle. Men E-maintenance samlar in mätdata kontinuerligt och utför även löpande analyser av de data som registrerats. Med unika, patenterade algoritmer och analysmetoder har företaget utvecklat en metod som kan utföra denna viktiga analys; diagnos, prognos och prediktion. Med stöd av den g?r det att identifiera och lokalisera skadan samt förutsäga tidpunkten för ett kommande driftsstopp p? ett kostnadseffektivt sätt. Därmed g?r det i god tid att planera för olika insatser, t.ex. om det är dags att byta ut eller utföra service p? en eller flera komponenter i tillverkningsprocessen. E-maintenances systemlösning ger en möjlighet att ?blicka in i framtiden? vilket hjälper företagets driftsansvariga i deras egen planering:

? Att kunna förutse tidpunkten för ett eventuellt driftsstopp kan innebära stora besparingar för företaget i form av minskat stillast?ende, spill och lägre energiförluster, säger Basim Al-Najjar, professor i Systemekonomi vid Linnéuniversitetet. Han har grundat företaget och är själva hjärnan bakom tekniklösningen som best?r av b?de analytiska system och algoritmer.

Kan spara 40 %
Beräkningar som gjorts visar att den ekonomiska vinsten kan uppg? till 40 % tack vare att ett tillverkningsföretag kan förutse och undvika oplanerade driftstopp.

? Det r?der inga tvivel om att det finns en stor kundnytta här. Inte bara det faktum att det g?r undvika driftstopp utan även att man kan förutse framtida underh?llsbehov. Tillsammans är det viktig information som är affärskritiskt för m?nga tillverkningsföretag, säger Per Heander, Investment manager p? Almi Invest.

För ytterligare information kontakta:
Basim Al-Najjar, vd E-maintenance, tel +46 70-7653051 [email protected]
Per Heander, Investment manager p? Almi Invest, tel +46 708-398743 [email protected]
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 [email protected]

Om Almi Invest
Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker fr?n s?ddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen best?r idag av 350 tillväxtbolag i m?nga olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Carl Borrebaeck   #Kungliga Ingenj   #USA   #Vator Securities-teamet