SE

Ny kommunikationschef p? Riksbyggen

2014-06-02 14:07 Riksbyggen I höst lämnar M?rten Lilja rollen som kommunikationschef för att fr?n den 1 december bli ny chef för företagets affärsomr?de Bostad. Han tar d? över efter Mari Broman som slutar i november. Ny kommunikationschef blir Britta von Schoultz.

I höst lämnar M?rten Lilja rollen som kommunikationschef för att fr?n den 1 december bli ny chef för företagets affärsomr?de Bostad. Han tar d? över efter Mari Broman som slutar i november. Ny kommunikationschef blir Britta von Schoultz.

M?rten Lilja började som utredningschef p? Riksbyggen 2007, blev 2009 chef för föreningsenheten och 2011 kommunikationschef och ledamot av företagsledningen. 2014 blev han vice vd, vid sidan av Mari Broman.
Tidigare har han som statssekreterare varit ansvarig i regeringskansliet för fr?gor rörande bostadspolitik, byggande och fysisk planering. Han har ocks? haft flera tunga poster och styrelseuppdrag inom HSB och andra verksamheter med anknytning till HSB.
? M?rten är mycket respekterad i Riksbyggen och har en bred erfarenhet fr?n branschen, säger Riksbyggens vd Leif Linde. När han den 1 december tillträder sin nya post beh?ller han även ansvaret för bostadspolitik och samhällsrelationer samt kvarst?r som vice vd.
Ny kommunikationschef blir Britta von Schoultz, som närmast kommer fr?n en tjänst som strategisk kommunikationsr?dgivare p? Kreab Gavin Anderson. Tidigare har hon bland annat varit pressansvarig p? ?klagarmyndigheten och riks?klagarens kansli, press- och t f informationschef p? Riksbanken, samt pressansvarig p? Nutek.
Hon har även en bakgrund som journalist p? SVT och SR, samt som fackligt förtroendevald i Journalistförbundet.
Britta von Schoultz börjar p? Riksbyggen i september och kommer att g? parallellt med M?rten fram till november, d? hon axlar kommunikationschefsposten.
? Jag är mycket glad över att Britta vill börja jobba hos oss, säger Leif Linde. Hon kommer som kommunikationschef att ing? i företagsledningen och delta i arbetet med att utveckla Riksbyggens affär och värderingar. Det känns bra att vi kan f? henne p? plats direkt efter sommaren.
I enlighet med Riksbyggens gällande chefsavtal lämnar Mari Broman den 30 november sina uppdrag vid fyllda 63. B?de hon och M?rten Lilja fortsätter med sina nuvarande arbetsuppgifter tills ovanst?ende förändringar träder i kraft.

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy