SE

Ny e-post sökfunktion finner automatiskt flygkompensationer i din inbox!

NCC har f?tt ett entreprenadkontrakt i Aarhus i Danmark värt 725 MSEK. Med inspiration fr?n nederländska packhus bygger NCC i Danmark ett nytt stort hyreshusomr?de, Havneholmen, i tre etapper i Aarhus hamn.
? Vi är glada för detta entreprenaduppdrag där NCC f?r bidra till den fortsatta utbyggnaden i hamnen, nära Aarhus centrum. Detta bygge f?r en fin placering vid sidan av ett annat av v?ra framträdande projekt, nämligen Isbjerget, säger Klaus Kaae, landschef NCC Construction Denmark.
Detaljplanen för omr?det har nu godkänts, och inom kort p?börjas bygget officiellt med det traditionella första spadtaget. Första etappen ska enligt planerna vara klar för inflyttning under fjärde kvartalet 2015, och de tv? nästa etapperna blir klara under 2016.
H?llbarhetstänkandet finns med i flera delar av planerna för Havneholmen, bland annat används miljövänliga material med l?ng livstid och energieffektiva installationer. Fastigheten kommer att ha ett sunt inomhusklimat med mycket dagsljus till glädje för de boende, samt ventilation genom värmeväxling. Havneholmen kommer dessutom att f? en bra blandning av hyresgäster genom att man bygger b?de mindre tv?rumslägenheter och stora femrumslägenheter. De boende kommer att f? tillg?ng till hamnomr?det, grönomr?den och m?nga gemensamhetsutrymmen
? Det är ett modernt bygge som lever upp till flera av tidens krav p? h?llbarhet. Vi har ocks? tagit hänsyn till allt fr?n energianvändningen under byggperioden, till att skapa rum där s?väl unga som äldre kan trivas, säger Palle Bjerre Rasmussen, regionschef, NCC Construction Denmark.
Rent arkitektoniskt kommer Havneholmen att komplettera den ikoniska utformningen av Isbjerget, ett närliggande omr?de som NCC ocks? har byggt. B?de Havneholmen och Isbjerget kännetecknas dels av den vita, polerade betongen, som är det dominerande fasadmaterialet, och dels av de m?ngfaterade fasaderna, varierande höjder och altaner av olika storlek. Tillsammans sätter omr?dena en unik prägel p? hamnomr?det.
Byggherrar för projektet är Topdanmark och Pensam, med Kromann Reumert och Niras som r?dgivare. NCC är totalentreprenör för Havneholmen, med Cowi och arkitekterna C.F. M?ller som r?dgivare.
Ordern registreras i andra kvartalet i NCC Construction Denmark.
För mer information, kontakta:
Klaus Kaae, landschef NCC Construction Denmark +45 40 35 25 00
Anna Trane, Press & PR chef +46 708 84 74 69
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller [email protected]
Informationen är s?dan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014, kl. 09:00.
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns p? www.ncc.se/press.
Om NCC. V?r vision är att förnya v?r bransch och erbjuda de bästa h?llbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning p? 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat p? Nasdaq OMX Stockholm.
Bifogade filer

Similar Posts