Ny dokumentärfilm om El Sistema Sverige

“Vi vill bygga Malmö, med musik och s?ng. Vi vill bygga Malmö, med sten och betong. Vi vill bygga broar mellan alla människor, mellan alla människor i Malmö stad.” S? lyder texten till signaturmelodien för El Sistema i Malmö, en verksamhet som ing?r i organisationen för El Sistema i Sverige. El Sistema växer sig, genom kommunal kulturskola, grundskola, förskola samt IFO, allt större i Sverige för varje dag och filmen om Malmö skildrar en verksamhetsstart och dess utveckling och förväntningar. I filmen f?r vi lära känna pedagoger, barn med föräldrar, verksamhetsledare och politiker.
Malmö stad brottas med stora segregationsproblem och en stor forskningsrapport, Malmökommissionen, visar bland annat att var tredje barn i Malmö lever i fattigdom i. Hur gör vi Malmö till ett mer sammanh?llet Malmö, ett Malmö där alla f?r vara med, hur skapar vi ett Malmö? Kanske El Sistema kan vara ett av svaren p? de fr?gorna?
Jalle Lorensson, chef för Malmö Kulturskola säger:
– “För min del är det en konstnärlig idé och all bra konst p?verkar samhället och därmed blir El Sistema ocks? en social idé.”
Varför behöver vi El Sistema? Pedagogen Stina Abrahamsson säger:
– “Vi behöver El Sistema för att det är en genialisk arbetsform helt enkelt.”
Se dokumentären om El Sistema Malmö idag!
Dokumentären är gjord med stöd av Svenska Postkodlotteriet och Stiftelsen El Sistema.

El Sistema förändrar sm? och stora världar med musiken som verktyg.
www.elsistema.se
Youtube

Facebook

Vimeo

Bifogade filer

Top