SE

Ny bok: Till minne av Jacob Palmstierna – en antologi

Likvidation av Wallenbergs flaggskepp Investor mest lönsamt för aktieägarna
För Wallenberg är makt viktigare än lönsamhet
En av aktieägarna i Investor AB, Leif Malmborgs företag Aktiebolagstjänst, har lämnat ett förslag till Investors bolagsstämma den 6 juni att bolaget skall träda i likvidation. Skälet till detta är att aktieägarna skulle f? ett bättre ekonomiskt utbyte av en likvidation i stället för om bolaget fortsätter sin verksamhet. Fortsatt verksamhet är s?ledes ett sämre ekonomiskt alternativ för aktieägarna.
I Investor ABs ?rsredovisning för 2013 uppges bolagets substansvärde vara 132 % av det per den 31 december 2013 gällande börskursen för A-aktien och 128 % för B-aktien. Substansvärdet är värdet av bolagets alla aktier i andra företag. Förslaget innebär inte att alla aktier som Investor innehar skall säljas utan i stället skall dessa vid en likvidation utskiftas till aktieägarna i Investor AB. En försäljning av s? stora aktieposter skulle dramatiskt sänka kurserna och hela idén med Malmborgs förslag förfelas. Även om det kan finnas en viss övervärdering i det substansvärde som presenteras i ?rsredovisningen m?ste det änd? vara sv?rt för styrelsen att presentera ett mer lönsamt alternativ för aktieägarna. Ser man till hur substansvärdet förändrat sig under de senaste femton ?ren kan man konstatera att det ?r 1996 l?g p? 132 % av den d?varande aktiekursen, som högst 160 % ?r 2011 och som lägst 115 % ?r 1997. Substansvärdet i förh?llande till aktiekursen, den s? kallade rabatten man f?r när man köper aktier i investmentbolag, är n?got som bolagets styrelse har sv?rt att p?verka. Styrelsen i Investor har därför mycket sv?rt att erbjuda aktieägarna ett mer lönsamt alternativ än att likvidera bolaget.
Varför kommer d? inte majoriteten av aktieägarna att stödja Malmborgs förslag om likvidation trots att det är det mest lönsamma alternativet? Investor AB kontrolleras helt av familjen Wallenberg via olika stiftelser som innehar stora delar av de röststarka A-aktierna. Detta innebär att man kontrollerar hela 50 % av rösterna trots att man bara har investerat 23 % av kapitalet. Skulle familjen Wallenberg bara se till det ekonomiska utbytet skulle man säkerligen stödja Malmborgs likvidationsförslag. Detta skulle dock innebära att man tappar 77 % av det maktkapital som man nu kontrollerar genom sina röststarka A-aktier. Familjen Wallenberg väljer säkerligen makten framför värdestegring av sitt aktieinnehav och kommer därför inte att stödja förslaget att likvidera sitt maktbolag Investor AB.
Skulle aktieägarna g? p? Malmborgs förslag och likvidera Investor skulle alla aktier som Investor innehar i andra bolag överföras till Investors aktieägare lagom till jul och bli en fin julklapp!

Fr?n bolagsbildning till likvidation
Aktiebolagstjänst startade sin verksamhet 1979 och hjälper sina kunder i första hand med bolags- och föreningsrättsliga fr?gor i allt fr?n bildande till likvidation.
Vi arbetar ocks? med redovisning, lönehantering och registrering av varumärken över hela världen.
Leif Malmborg
vd
[email protected]

Similar Posts