Ny bok: Position Sverige – om innovation, h?llbarhet och arbetsmarknad

UTAN NYA INNOVATIONER och ett ständigt förnyelsearbete överlever inte företagen och den svenska välfärden. Under de kommande ?rtiondena kommer antalet lönsamma innovationer att vara helt avgörande för om ett land blomstrar eller stagnerar. För de länder som hamnar i stagnation väntar arbetslöshet, utanförskap och sv?righeter att försörja en ?ldrande befolkning.
Framtiden ligger i v?ra händer. Men ett innovationsvänligt och h?llbart samhälle behöver goda grundförutsättningar. Politik, näringsliv och utbildning m?ste samverka för att ta tillvara p? m?ngfald och entreprenörsanda för att göra Sverige till ett möjligheternas land för alla medborgare.
I denna debattantologi ger ett antal ledande forskare, politiker, debattörer och näringslivsprofiler sin syn p? Sveriges stora ödesfr?ga: Hur ska vi ?terta v?r position som världens ledande innovationsland?
I boken medverkar:
Catharina Barkman, Johan Bergenäs, Sofia Börjesson, Charles Edquist, Niklas Ekdal, Ken Frazier, Gustav Fridolin, Stefan Fölster, Fredrik Gustafsson, Magnus Henrekson, Darja Isaksson, Bo Jansson, Simon Kyaga, Laurent Leksell, Stefan Löfven, Annie Lööf, Per Olof Lindsten, Per Olsson, Johan Rockström, Anna Ryott, Syliva Schwaag Serger, Cecilia Wanger, och Mats Ögren Wanger (red). Förord: Mattias Klum.

Recensionsexemplar beställs genom mail till [email protected]

Ekerlids Förlag ger ut böcker inom affärs- och samhällslitteratur, memoarer och biografier.
Bifogade filer

Related posts

Top