SE

Ny bok. Den ekonomiska människans fall

2014-09-15 13:02 Karolinska Institutet University Press Nu kommer en ny bok av Johan Frosteg?rd, författaren till succén Nästan allt om människan som tryckts om fler g?nger och även givits ut som pocket. Nu borrar han djupare i nationalekonomin och sjukv?rdsekonomin och tar p? sig ett par evolutionära glasögon.

Om boken: Charles Darwins evolutionslära prövas, debatteras och hyllas p? nytt världen över, i ständigt nya böcker om hur levande varelsers anpassning till miljön g?r till. Medicinprofessorn Johan Frosteg?rd har tidigare i Nästan allt om människan. Evolutionen, generna, moralen och mycket mer (2a utg. 2013) undersökt oss människor i ljuset av evolutionen. I den här boken riktar han sin undersökande energi mot den vetenskap som kanske mer än andra p?verkar världens öde, nationalekonomin. Hur ser de föreställningar om den ekonomiska människan ut som ligger till grund för mycket av det ekonomiska livet? Hur ser de ut i ett evolutionärt perspektiv?
I Den ekonomiska människans fall skisseras ett alternativt tänkande kring s?dant som kriser i världsekonomin, v?r förm?ga att fatta rationella beslut i ekonomiska fr?gor och hur svensk sjukv?rd ska organiseras och styras. Skulle nationalekonomer bättre kunna förutse och hantera bubblor i ekonomin om de visste mer om evolutionen? Borde ekonomer vara försedda med en evolutionärt grundad syn p? människans natur? Skulle svensk sjukv?rd fungera bättre om etiskt engagerade medicinare fick större inflytande över v?rdens organisation än dagens byr?krater?
Om författaren: Författaren är professor i medicin vid Karolinska Institutet och ekonomiutbildad, bland hans tidigare utgivna böcker märks romanerna Salomos vikarie och Älgarnas vinter (Albert Bonniers Förlag) samt Nästan allt om människan. Evolutionen, generna, moralen och mycket mer (KIUP).
Om tidigare böcker: ?? Johan Frosteg?rds resonemang är övertygande utan att vara mästrande. Han blandar elegant historiska tillbakablickar med nya forskningsrön. Boken är lättläst trots komplexa ämnen.? Jesper Nyström, Forskning & Framsteg
“? ett imponerande försök att betrakta människans hela tillst?nd ur evolutionär synpunkt. Man kan inte ta miste p? att författaren är medicinare och biolog, men han överskrider utan minsta problem barriärer mellan den vetenskapliga och den humanistiska kulturen. Även de ibland vattentäta skotten mellan biologi och klinik lyser med sin fr?nvaro. Samtidigt bevaras den evolutionära kopplingen mellan v?r biologi och v?ra sjukdomar. Det är en läsvärd och lärorik bok.” George Klein, professor emeritus, KI
?? en ganska m?ttfull debattör (och en fin stilist) ?? Jens Jakobsson, BTJ
Seminarier i höst:
Framträdande p? bokmässan i Göteborg
? Den ekonomiska människans fall. Johan Frosteg?rd talar om altruism, evolution och sjukv?rdsekonomi. Fredag 26/9 kl. 12.15-12.30 p? Forskartorget.
? Den ekonomiska människans fall, samtal med Johan Frosteg?rd, Göran Greider och Per Molander. Fredag. 16.00-16.45. Läs mer om inneh?llet p? http://www.kiup.se/
ABF i Stockholm, 28/10 kl. 18.00
Bokomslag g?r att ladda ned fr?n http://www.kiup.se/.
Boken g?r att köpa i bokhandeln eller p? http://www.kiup.se/.
För recensionsexemplar och kontaktuppgifter kontakta marknadschef [email protected]
ISBN: 9789185565719, 240 sidor, Utkommer 17/10
Karolinska Institutet University Press AB startade 2005 och ger ut medicinsk populärvetenskap. Ägare är Karolinska Institutet Holding AB. Förlaget ska popularisera forskningsrön fr?n ledande medicinska forskare framför allt fr?n Karolinska Institutet.
Böckerna är i första hand riktade till dig som är patient eller anhöriga men ocks? till dig som arbetar inom sjukv?rden eller vill ha mer kunskap om medicinsk forskning.
De flesta av v?ra författare är framst?ende forskare knutna till Karolinska Institutet.
Vill du läsa mer om forskningen g? in p? www.ki.se.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy