SE

Norska företag bättre än svenska p? miljöhänsyn

2014-07-21 08:30 Visma Sm? och medelstora företag i Norge tar större miljöhänsyn vid inköp än företag av samma storlek i Sverige. Det visar den nordiska Affärsbarometern fr?n Visma.

Sm? och medelstora företag i Norge tar större miljöhänsyn vid inköp än företag av samma storlek i Sverige. I Norge tar drygt fem av tio företagare (56 procent) hänsyn till miljön när de gör inköp, medan knappt fyra av tio (38 procent) gör det i Sverige. Det visar den nordiska Affärsbarometern fr?n Visma.

? Miljöhänsyn är en viktig fr?ga och Norge har uppenbarligen kommit längre än Sverige p? det omr?det. Det visar att vi i Sverige nu behöver titta mer p? hur företagen i Norge arbetar med miljöfr?gorna, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.
Störst miljöhänsyn i Jämtland och Oslo
Bland de svenska företagen ligger de jämtländska i topp. I Jämtland anser tre av fyra, 75 procent, att de tar hänsyn till miljön när de gör sina inköp. I botten hittar vi Västmanland, där endast 13,8 procent anger att de tar miljöhänsyn vid inköp.
I Norge toppar Oslo-regionen listan. Där uppger 64,4 procent att de tar miljöhänsyn vid inköp. I botten ligger Vest-Agder fylke i södra Norge med 37,8 procent företagare som lägger vikt vid miljömässiga inköp.
? I de regioner där miljöfr?gor verkar svalast är andelen företag som tar miljöhänsyn änd? dubbelt s? hög i Norge som i Sverige. Svenska företag kan se det som en utmaning, säger Henrik Salwén.
Rätt pris viktigt i b?de Sverige och Norge
I b?da länderna anger företagarna att det är priset som avgör huruvida de är villiga att ta miljöhänsyn eller inte. Bland de svenska företagen anger 61,2 procent att de skulle ta större hänsyn till miljön om priset p? produkterna hade varit rätt, bland de norska företagen är motsvarande siffra 62,5 procent.
? Med rätt pris ser vi att ännu fler företag skulle tagit hänsyn till miljön när de köper in. Genom att sänka priserna p? miljövänliga produkter har leverantörerna stora möjligheter b?de att öka försäljningen och att värna om miljön, säger Kenneth L?vold hos Visma i Norge.
Vismas Affärsbarometer bygger p? en enkät bland sm? och medelstora företag i Sverige och Norge. Drygt 3 000 företag i de b?da länderna svarade p? enkäten, som innehöll fr?gor om försäljning, inköp och miljöaspekter.
Illustration till det här materialet finns nedan.
För mer information, kontakta
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage AB, 08-534 817 63
Kenneth L?vold, vd för Visma Mamut AS, +47 799 707670
Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser b?de inom privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder v?ra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy