Bank

Norsk e-helsesystem p? full fart inn i Danmark

22-10-2013 13:23 Cappelen Damm Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS) har i en ?rrekke v?rt et uunnv?rlig verkt?y i de norske helsetjenestene. N? fortsetter suksessen ogs? i Danmark.

Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS) har i en ?rrekke v?rt et uunnv?rlig verkt?y i de norske helsetjenestene. N? fortsetter suksessen ogs? i Danmark.
Kommuner som ?rhus, Lolland, Hedensted og Sams? har valgt ? satse p? PPS
for ? koordinere og kvalitetssikre sine helsetjenester.
?Vi har f?tt en fantastisk start i Danmark?, forteller avdelingssjef for PPS,
Ann-Kristin Roteg?rd. ?N? utvider vi virksomheten ved v?rt kontor i K?benhavn,
og g?r enda mer aktivt inn i det danske markedet, med en egen dansk versjon av PPS.?
?PPS svarer p? mange av de store utfordringene som helsesektoren st?r overfor, og vekker stor oppmerksomhet ogs? utenfor Norden?, sier avdelingsleder i PPS, Ann Kristin
Roteg?rd. ?PPS legger til rette for at sykepleiere og annet helsepersonell kan utf?re oppgavene sine p? beste m?te, i tr?d med nyeste forskning og erfaring p? omr?det. P? den m?ten kan man gi bedre pleie til pasienten, kvalitetssikre rutiner, og f? f?rre feil og h?yere effektivitet?.
PPS ble etablert i 2003 i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og med st?tte fra
Innovasjon Norge. I 2012 ble PPS overtatt av Cappelen Damm. PPS brukes i dag av 274 norske kommuner og flere sykehus. Samtlige norske h?yskoler og universiteter benytter PPS i utdanningen
av sykepleiere

Fakta om PPS
Praktiske Prosedyrer for Sykepleietjenesten, PPS, er et norskutviklet e-helsesystem for bruk i
helsetjenesten og i utdanning av sykepleiere og andre helsearbeidere. PPS har som form?l ? sikre pasienten h?y standard og ensartet behandling gjennom alle ledd.

PPS inneholder:
– 320 prosedyrer med mer end 1000 illustrasjoner
– kunnskapsbase
– legemiddelkalkulator
– juridisk oversikt
PPS er
-oppdatert p? nyeste forskning, fagutvikling og jus
– online. Alltid tilgjengelig gjennom hele pasientforl?pet
– tilgjengelig b?de p? mobile enheter og PC
PPS er tatt i bruk
– i 280 norske kommuner
– ved samtlige norske sykepleieutdanninger
– en rekke norske institusjoner og sykehus
– flere danske kommuner
– ved VIA University Sundhedsfaglig h?jskole, ?rhus, med 7 campuser
Les mer p? https://www.cappelendammundervisning.no/undervisning/pps/no/aktuelt/index.action

Kontakt:
Avdelingssjef for PPS i Cappelen Damm, Ann Kristin Roteg?rd, tlf. 41477113, [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy