SE

Nordic Housing Insight ? het marknad för sjönära fritidshus

Inför ?rets tredje kvartal visar Nordic Housing Insight en stabil utveckling p? bostadsmarknaderna i Sverige och Danmark. I Norge finns en stark tro p? s?väl stigande priser som ökat utbud och ökad efterfr?gan. Sjönära läge är det som överlägset p?verkar efterfr?gan mest när det kommer till fritidshus, detta enligt en samstämmig nordisk mäklark?r.
En majoritet av mäklarna i Sverige och Danmark, 59 respektive 67 procent, bedömer att prisutvecklingen kommer att förbli oförändrad p? sm?husmarknaden under ?rets tredje kvartal. Starkast tro p? fortsatt ökade priser, 64 procent av mäklarna, finns i Norge. Utbudet och efterfr?gan p? sm?husmarknaden bedöms bli oförändrat enligt mäklare i Sverige. I Danmark bedömer 68 procent att efterfr?gan kommer att öka, och de mest optimistiska bedömningarna ?terfinns i Norge där majoriteten tror p? en ökning.

De tillfr?gade mäklarna i Sverige och Danmark tror p? en stabil och i princip oförändrad utveckling av pris, utbud och efterfr?gan p? bostadsrättsmarknaden. I Norge bedömer 65 procent att priserna kommer att stiga, lika stor andel bedömer att efterfr?gan kommer att öka.

Inför ?rets tredje kvartal har mäklare i Sverige och Danmark även bedömt fritidshusmarknaden. I Sverige bedömer 67 procent av mäklarna att priserna p? fritidshus förblir oförändrade. Nästan lika stor andel gör samma bedömning i Danmark. Utbudet och efterfr?gan bedöms öka eller förbli oförändrat p? b?de den svenska och danska marknaden. Sjönära läge är den faktor som p?verkar efterfr?gan p? fritidshus mest, enligt mäklare i alla tre länderna.

? Bostadsmarknaderna i Sverige och Danmark är enligt branschens senaste bedömning stabila, medan tron p? prisökning p? den norska marknaden är stark. Utbudsproblematiken i framförallt Sverige sticker ut som en stark p?verkande faktor. Det behöver byggas fler bostäder, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.

? P? fritidshusmarknaden förväntas prisbilden förbli relativt oförändrad. Efterfr?gan p? sjönära fritidshus fortsätter dock att vara hög in i ?rets tredje kvartal, läget spelar allra störst roll för fritidshusköparna, säger Ingrid Eiken.
För ytterligare information kontakta:
Josefine Uppling, Analys- och kommunikationschef, 070-050 80 76.
Caroline Berg, Presskontakt, 072-373 66 58.
Nordic Housing Insight är en ?terkommande undersökning där fastighetsmäklare i de nordiska länderna bedömer utbud, efterfr?gan och försäljningspriser för det kommande kvartalet. Den här undersökningen gjordes under perioden 5 maj till 2 juni 2014. Sammanlagt har 2 175 fastighetsmäklare besvarat fr?gor i Sverige, Norge och Danmark.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Johan Rejhagen   #Svenska Skidskyttef