Nordic Call for Action: Försvara den nordiska bolagsstyrningsmodellen

Nordic Call for Action: Försvara den nordiska bolagsstyrningsmodellen

– EU:s favorisering av de stora medlemsländernas modeller för bolagsstyrning riskerar att skada v?r möjlighet att styra nordiska företag. Nu m?ste politiker och tjänstemän i EU, men ocks? de svenska, finska och danska regeringarna, st? upp för principerna i nordisk bolagsstyrning.

Det säger Lars-Erik Forsg?rdh, ordförande i StyrelseAkademien och i European Confederation of Directors? Associations, ecoDa. Han pekar bl a p? det nyligen antagna revisionsdirektivet som fr?n början ville fr?nta ägarna rätten att utse bolagets revisorer.

Vid StyrelseAkademiens konferensen ?Professionalism of Directors ? Key to Nordic Competitiveness?, som h?lls p? Handelshögskolan i Stockholm p? fredag den 13 juni, kommer StyrelseAkademien tillsammans med sina finska och danska systerinstitut att överlämna dokumentet ?Nordic Call for Action?. Ordförandena för de tre instituten begär besked av representanter p? plats fr?n EU kommissionen, EU-parlamentet och den svenska regeringen om de är beredda att upprätth?lla principerna i den nordiska bolagsstyrningsmodellen.

– Starka ägare som utser kompetenta styrelser som matchar företagsledningen har gjort Norden till en ekonomisk vinnare och det vill vi värna, säger Lars-Erik Forsg?rdh. I v?r nordiska bolagsstyrningsmodell är roller och ansvar hos ägare, styrelse och ledning tydliga och blandas inte samman.

I den svenska debatten har svensk bolagsstyrningsmodell av vissa kritiserats för att orsaka utländska uppköp av svenska storföretag. Lars-Erik Forsg?rdh menar att orsaken snarare beror p? att ägarna valt att inte beh?lla sina kontrollposter när företagen växt sig stora.

– Avgörande för v?r framtida globala konkurrenskraft är att vi fortsätter utveckla v?r bolagsstyrningsmodell men ocks? att nordiska bolagsstyrelser arbetar allt mer professionellt, säger Forsg?rdh. Därför hör Nordic Call for Action tydligt ihop med konferensens styrelsestrategiska teman m?ngfald, h?llbarhet, internationalisering och omvärldsbevakning.

Nordic Call for Action: https://files.acrobat.com/a/preview/19358348-4800-418c-8f01-45e640acbb90

N?gra övriga talare under dagen är:
– Jorma Eloranta, ordförande Nesté Oil
– Connie Jonsson, ordförande EQT
– Bente A. Landsnes, VD Oslo börs
– Torben Ballagaard Sörensen, vice ordförande Electrolux
– Ulf Mattsson, ordförande AcadeMedia och Itslearning
– Anna-Clara af Ekenstam, ordförande för Nordens revisorer
– Hans Dalborg, f d ordförande Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Konferensprogram finns p?: http://www.styrelseakademien.se/web/page.aspx?refid=380

För ytterligare information:
Lars-Erik Forsg?rdh, Styrelseordförande StyrelseAkademien Sverige, mobil 0708-161 176
Suzanne Sandler, VD StyrelseAkademien, mobil 0735-356 635
Suzanne Liljegren, projektledare för konferensen, mobil 0700-911 944
StyrelseAkademiens mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Föreningen arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning. StyrelseAkademien har 18 medlemsföreningar med totalt ca 5 600 individuella medlemmar.

StyrelseAkademiens mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Föreningen arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning. StyrelseAkademien har 18 medlemsföreningar med totalt ca 5 500 individuella medlemmar.

Related posts

Top