SE

Nokian Tyres del?rsrapport januari ? mars 2014

En studie fr?n tankesmedjan Fores visar att m?nga satsningar p? FoU och innovationer inte fungerat bra och att ?tskilliga ?tgärder är d?ligt utvärderade. Studien presenteras p? ett seminarium där bland annat näringsminister Annie Lööfs statssekreterare medverkar.

? Via skattsedeln finansierar vi en mängd innovationsstöd i form av venturekapital, l?n och bidrag. Men ofta har pengarna g?tt till etablerade företag för att rädda gamla jobb snarare än att försöka skapa nya jobb i växande företag, säger studieförfattaren Roger Svensson, docent vid Mälardalens högskola och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
Foresstudien “Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande” analyserar FoU- och innovationsstödet samt effekterna av en rad politiska ?tgärder för ökat företagande de senaste 20 ?ren, till exempel avreglering av statliga monopol, privatisering av välfärdstjänster samt olika skattelättnader och förändringar av arbetsmarknadslagstiftningen.
? En mycket hög andel av dagens innovationsstöd g?r antingen till sena faser där det konkurrerar med privata finansiärer eller är i själva verket förtäckt regional- eller industristöd. Statliga venturekapitalfonder som inte fyller sitt syfte att stödja innovativ verksamhet i tidiga faser bör därför avvecklas, exempelvis Fouriertransform och Inlandsinnovation. Resurserna bör istället uteslutande g? till sm? och riskfyllda projekt i tidiga faser, fortsätter Roger Svensson.
Riksrevisionen har i en rapport nyligen hävdat att det är kravet p? privat samfinansiering som leder till att de statliga fonderna investerar i sena faser.
? Fouriertransform, som inte har n?gra krav p? samfinansiering, är den som g?r in senast ? tvärtemot vad Riksrevisionen hävdar. Internationell forskning har sedan decennier känt till att samfinansiering fyller en mycket viktig funktion, genom att marknaden signalerar till den statliga fonden vilka projekt som är värda att satsa p?, säger Roger Svensson.
Studien presenteras idag, onsdag, klockan 12-13 i Fores lokaler p? Bellmansgatan 10 i Stockholm. Roger Svensson kommer att presentera studien och diskutera den med näringsminister Annie Lööfs statssekreterare Marita Ljung, revisionsdirektör Bengt Lewin vid Riksrevisionen och Göran Norén, avdelningschef, Svenskt Näringsliv.
? Alla är överens om att Sverige behöver fler innovationer och tillväxtföretag. Men vägen dit är kantad av missriktade stöd till enskilda företag. Beslutsfattarna behöver lära mer av forskningen om hur man skapar ökad produktivitet, sysselsättning och tillväxt, säger Fores vice vd Andreas Bergström, som kommer moderera seminariet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy