SE

Niam säljer fastigheter i Sverige och Finland till Partners Group för 300 miljoner EUR

Niam har under juni och juli 2014 s?lt de ?terst?ende tillg?ngarna i Niam Fond III till Partners Group, en Schweiz-baserad kapitalförvaltare. Fastigheterna omfattade kontors- och butiksfastigheter i Finland och Sverige, och hade en total uthyrbar yta om cirka 380 000 kvadratmeter. Niam Fond III var en opportunistisk fastighetsfond med fokus p? investeringar i Norden.
Johan Bergman, VD p? Niam säger, ?Försäljningen markerar det sista kapitlet i fondens
framg?ngsrika livslängd. Vi är glada över att ha överträffat v?ra m?l och lyckats levererera en god avkastning till v?ra investerare.?
Sedan 2004 har Niam Fond III förvaltat fastigheter omfattande totalt 1,5 miljoner kvadratmeter.
Urban Ehrling, fondchef för Niam Fond III, säger, ?Vi har skapat betydande värde i Niam Fond III:s portföljer genom projektutveckling och aktiv fastighetsförvaltning. Vi är stolta över det arbete vi ?stadkommit med dessa fastigheter, speciellt eftersom alla av dem förvärvades före den ekonomiska krisen 2008. Jag har haft en l?ng karriär och ett framg?ngsrikt avslut p? Niam, jag ser nu fram emot att göra andra saker.?
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, [email protected]
För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+46 8 5175 85 59, [email protected]

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbest?nd om ~?2,5 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera p? de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller p? uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande ?7 miljarder. Niam har 44 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.

Attached Files
PDF document

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Annika Englund   #IR   #Som Wifoganv   #Wifogabonnemang Crowdfundingen