SE

NextGen ? förmögenhetsförvaltning ?r 2030

NextGen ? förmögenhetsförvaltning ?r 2030
a8

M?nga finansiella institutioner kan g? miste om de möjligheter som kommer skapas när babyboom-generationen lämnar över sina tillg?ngar till nästa generation. Det kan innebära betydande bakslag för m?nga kapitalförvaltare som idag fungerar som r?dgivare ?t m?nga förmögna privatpersoner och familjer. Denna slutsats drogs av den senaste vitbok släpptes av GFI, Global Financial Institute of Deutsche Asset & Wealth Management. Författaren till studien är Teodoro D. Cocca, professor inom kapitalförvaltning och förmögenhetsförvaltning vid Johannes Kepler universitetet i Linz, Österrike, och docent vid den högt respekterade schweiziska Finance Institute i Zürich.

Dessa nya kunder, 30- till 45-?ringar (generation X) och 15 – till 30-?riga “digital natives” (generation Y), kommer att ärva flera miljarder Euro under de kommande 15 ?ren. Dessa är i regel bättre utbildade än sina föräldrar, de lever och konsumerar ofta p? helt olika sätt jämfört med sina föräldrar. De har även helt olika idéer om öppenhet och spontanitet i förh?llande till finansiella institutioner. Att ignorera dessa behov utgör ett av de största hoten mot finansiella institutioner säger professor Cocca.
Studien identifierar tio uppmaningar som rör modern förmögenhetsförvaltning och som omfattar dessa nästa generationens kunder (NextGen). Ett centralt krav är: “Interagera virtuellt!” I framtiden kommer dagens dominerande form av personlig kontakt i form av ett fysiskt möte med en r?dgivare ge vika för virtuella kommunikationskanaler. Förutom utmaningen att ge en konsekvent kundupplevelse i alla dessa kanaler kommer multimedialösningar att skapa helt nya sätt för ett möte med en r?dgivare, säger Cocca. Behovet av att standardisera, automatisera och digitalisera r?dgivning är p?tagligt underskattas av aktörer, menar professorn.
You can read or download a copy of the GFI white paper here.
För mer information, var god kontakta:
Maik Rodewald
Tel: +49 69 (0)69 910 14553
E-Mail: [email protected]
Sabina Díaz Duque
Phone: +49 (0)69 910 14177
E-Mail: [email protected]
Global Financial Institute

A to już wiesz?  Almi Mitt och NyföretagarCentrum Sundsvall/Timr? har utsett ?rets Mentorer i Västernorrlands län: En mentor kan bli avgörande för företagarens framtid!

Global Financial Institute (GFI) p?började sin verksamhet i november 2011. GFI är en tankesmedja som kommer att föra samman tv? olika perspektiv: man ska kombinera förmögenhets- och kapitalförvaltning tillsammans med den akademiska världen. Med hänsyn till ekonomiska, politiska, ekonomiska och sociala fr?gor som världen st?r inför ska man sträva efter att vara b?de effektiv och välgörande för yrkesverksamma inom omr?det förmögenhets- och kapitalförvaltning. GFIs publikationer kombinerar vyn fr?n Deutsche Asset & Wealth Managements ekonomiska experter med internationellt kända institutioner i Europa, USA och Asien. Publikationerna inkluderar studier, intervjuer och diskussionsunderlag och spänner över en mängd olika forskningsomr?den fr?n makroekonomi och finans till sociologi.

Deutsche Asset & Wealth Management
Med ? 934 miljarder i förvaltat kapital (per 31 mars 2014), är Deutsche Asset & Wealth Management? en av världens ledande kapitalförvaltare. Deutsche Asset & Wealth Management erbjuder individer och institutioner traditionella och alternativa investeringar i samtliga större tillg?ngsslag. DeAWM erbjuder ocks? skräddarsydda lösningar, förmögenhetsförvaltning och private banking-tjänster till förmögna privatpersoner.
? Deutsche Asset & Wealth Management är varumärket p? kapitalförvaltningsenheten inom Deutsche Bank-koncernen. De juridiska personer som erbjuder produkter eller tjänster inom ramen för Deutsche Asset & Wealth Management varumärke listas i kontrakt, säljmaterial och annan produktinformation.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy