NCC startar teknikutbildning för framtidens platschefer

NCC och Kunskapsgymnasiet startar ett nytt gymnasieprogram med teknikinriktning i Stockholm och Göteborg. Utbildningen är skräddarsydd för att möta det ökande behovet av platschefer och arbetsledare i byggbranschen.
? Vi f?r möjlighet att p?verka byggbranschen p? l?ng sikt d? v?ra värderingar och fokus p? h?llbarhet genomsyrar hela utbildningen. Utbildningen är framtagen utifr?n NCC:s och Kunskapsgymnasiets respektive kärnkompetenser, vilket borgar för högsta kvalitet för eleverna, säger Svante Hagman, affärsomr?deschef, NCC Construction Sweden.
I samhället r?der brist p? ingenjörer i allmänhet och platschefer och arbetsledare i synnerhet. NCC Teknikprogrammet är en satsning som görs tillsammans med Kunskapsgymnasiet för att möta generationsskiftet, där m?nga g?r i pension och behovet därmed kommer att öka ytterligare.
? Kombinationen av v?r undervisningsmetodik, som uppmuntrar eget ansvar och initiativtagande, tillsammans med NCC:s kompetens inom teknik, h?llbarhet och byggnation skapar utmärkta förutsättningar för en karriär inom byggbranschen, säger Fredrik Lindgren, vd, Kunskapsgymnasiet.
Teknikprogrammet är en gymnasieingenjörsutbildning, som ger behörighet till högskolans civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Den best?r av tv? klasser, en i Stockholm och en i Göteborg, för totalt 30 elever.
I utbildningen ing?r ledarskapskurser, en mentor fr?n NCC och möjlighet att arbeta med p?g?ende projekt p? NCC. I ?rskurs tre genomförs en praktikperiod och studiebesök i n?got av de länder där NCC verkar. Syftet är att förankra utbildningen i verkligheten för att skapa bästa förutsättningar för elevernas kommande arbetsliv efter avslutade studier.
Mer information om NCC Teknikprogrammet finns här .
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Svante Hagman, affärsomr?deschef, NCC Construction, Sweden 070 588 22 20
Hedvig Elander, intern externkommunikationsschef, NCC Construction Sweden 0709 78 66 83
Anna Trane Press & PR-chef NCC 0708 84 74 69
E-post: [email protected] , NCC: bildbank
Om NCC
V?r vision är att förnya v?r bransch och erbjuda de bästa h?llbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning p? 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat p? Nasdaq OMX Stockholm.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade ?r 2012 en omsättning p? drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.
NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.
NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, s?som kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underh?ll av vägar.
NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.
Bifogade filer

Related posts

Top