SE

NCC säljer kontorsprojekt i Mölndal

NCC säljer en kontorsfastighet i Mölndal till Stena Fastigheter för 868 MSEK. Projektet är fullt uthyrt till SCA.
? SCA f?r en modern arbetsmiljö att utvecklas i samtidigt som Mölndals Stad f?r ett nytt landmärke. Jag är stolt över fastigheten och att vi ?terigen visar att v?ra projekt är attraktiva för l?ngsiktiga fastighetsägare som Stena Fastigheter, säger Carola Lavén affärsomr?deschef för NCC Property Development.
Centralt i Mölndals innerstad utvecklar NCC en byggnad med profilerande arkitektur, utmärkt skyltläge och bra kommunikationer. Etableringen är startskottet för NCC:s och Mölndal Stads utveckling av nya Mölndals innerstad . Visionen är att skapa en attraktiv stadskärna med en blandning av kontor, handel och bostäder samt utveckla de offentliga stadsrummen.
Affären genomförs som en bolagsförsäljning med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 868 MSEK. Den totala uthyrningsbara ytan uppg?r till cirka 25 000 kvadratmeter kontor. NCC har tidigare i ?r tecknat avtal med hygien- och skogsindustriföretaget SCA om förhyrning av hela fastigheten. Inflyttning sker i december 2016 d? även Stena Fastigheter tillträder fastigheten.
Fastigheten blir en GreenBuilding -fastighet och kommer att certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM . Det innebär bland annat stor hänsyn till inomhusmiljö, ekologi, livscykel, samt energi- och vattenanvändning.
Försäljningen ger en positiv resultatp?verkan p? fjärde kvartalet 2016 i affärsomr?det NCC Property Development .
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carola Lavén, affärsomr?deschef, NCC Property Development. Telefon 070-177 16 74
Anna Trane, presschef NCC AB. Telefon 070-884 74 69
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: [email protected]
Informationen är s?dan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2014, kl. 14:00.
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns p? www.ncc.se/press.
Om NCC. V?r vision är att förnya v?r bransch och erbjuda de bästa h?llbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning p? 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat p? Nasdaq OMX Stockholm.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen ?r 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy