NCC ökar tempot i Nacka Tollare med extern aktör

NCC säljer 70 byggrätter i expansiva Tollare utanför Stockholm till fastighetsbolaget Tobin Properties. Försäljningen ligger i linje med strategin att utveckla ett av Nackas mest attraktiva omr?den fr?n ett tidigare industriomr?de till en naturnära ny stadsdel med flera olika boendeformer.
? Att fler aktörer ser den fantastiska boendemiljön som Tollare erbjuder känns väldigt glädjande. Samarbetet med Tobin hjälper oss att bredda v?rt kunderbjudande och gör det möjligt att färdigställa omr?det snabbare, säger Jan Kalms, affärsutvecklare p? NCC Boende som inte utesluter ytterligare försäljningar som skapar mervärden till omr?det.

Tobin Properties planerar att bygga cirka 70 nya bostäder p? platsen med start i slutet av ?ret.
? Vi är ständigt p? jakt efter omr?den som precis börjat pulsera och där det finns möjlighet att vara med och forma en ny blomstrande stadsdel. Nacka är en intressant kommun med hög tillväxt och Tollareomr?det har ett fantastiskt sjönära läge, säger Erik Karlin, vd p? Tobin Properties.
NCC har sedan 2012 s?lt ett 100-tal sm?hus i Tollare. I kommande etapper kommer framförallt bostadsrätter i flerbostadshus att byggas. Delar av omr?det är inflyttat och efterfr?gan p? nya bostäder är stor. Sammantaget byggstartas i ?r över 300 bostäder i Tollare varav en del är äldreboende och hyresrätter. För närvarande p?g?r byggnation och försäljning av NCC:s projekt Tollare Torg och sm?hus i projekten Valsparken och Tollare Plat?.
När omr?det st?r färdigt om n?gra ?r kommer det vara hem för drygt 950 hush?ll. Utvecklingen av Tollare sker med fokus p? omr?dets unika naturnära karaktär och p? att f? en blandad bebyggelse i denna attraktiva del av Nacka. Mark har avsatts till naturreservat och det tidigare industriomr?det invid Lännerstasundet öppnas nu upp för allmänheten.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Schelin, Kommunikationsansvarig, NCC Boende
Telefon 08-585 515 27
Jan Kalms, Affärsutvecklare, NCC Boende
Telefon 08-585 525 16
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: [email protected] , NCC: bildbank
Om NCC. V?r vision är att förnya v?r bransch och erbjuda de bästa h?llbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning p? 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat p? Nasdaq OMX Stockholm.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade ?r 2012 en omsättning p? drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.
NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.
NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, s?som kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underh?ll av vägar.
NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.
Bifogade filer

Related posts

Top