SE

NCC och TeliaSonera avbryter samarbete om nytt huvudkontor

?Jag vet ju inte hur länge jag lever, s? jag tar ut min pension p? kort tid när jag är pigg och frisk?. S? resonerar m?nga av de sparare som tar ut sin tjänstepension p? kort tid. Men m?nga kan underskatta hur länge de kommer att leva. Det visar en undersökning genomförd bland 2 300 av AMFs sparare som valt att ta ut pensionen p? kortare tid än livsvarigt.
När man närmar sig pension kan man välja att f? sin tjänstepension utbetald under kortare tid än att l?ta försäkringen gälla livet ut. Väljer man att göra det blir utbetalningarna större under den tiden, men man missar det ekonomiska skyddet för ett l?ngt liv. En tredjedel av AMFs kunder väljer att ta ut sin pension under kortare tid än livet ut och andelen har ökat de senaste ?ren. Främsta anledningen är att man vill ta ut pengarna under tiden man är frisk. Det visar en undersökning som AMF har genomfört bland sina egna kunder.
– Vi tror att m?nga underskattar hur länge vi kommer att leva som friska. D? finns risken att man f?r en försämrad ekonomi redan vid 70 ?r om man tar ut all tjänstepension p? kortare tid. Vi ser att f? personer har gjort ordentliga prognoser. Vi lever helt enkelt längre friska än vad vi tror, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom p? AMF.
Majoriteten av de svarande har valt fem ?r som utbetalningstid, vilket kan jämföras med att AMFs kunder i snitt beräknas leva ytterligare 20-22 ?r efter 65 ?r. Merparten av de som svarat i undersökningen och tar ut p? kort tid f?r utbetalningar i storleksordningen 2 000-4 000 kronor i tjänstepension fr?n AMF. Sparare med högre pension och högre inkomst har generellt en längre utbetalningstid.
75 procent av de svarande p?började sin pensionsutbetalning vid 65 ?r. Bland de kunder som gick i pension före 65 ?r var det dubbelt s? vanligt att ange att man upplever att man har d?lig ekonomi som skäl till att ta ut tjänstepensionen under en kortare period.
– Att ta ut sin tjänstepension p? kortare tid p? grund av att man känner att man har d?lig ekonomi f?r en stark effekt när tjänstepensionen väl är uttagen efter ett f?tal ?r. Men m?nga kan känna att de inte har n?got val utifr?n sin privatekonomi, säger Carina Blomberg.
35 procent av de svarande gjorde prognoser p? minpension.se inför sin pensionering. När de väl g?tt i pension och utbetalningarna p?börjats har cirka 75 procent en bra uppfattning över utbetalningsstorleken. Lika m?nga anger att de är nöjda med sitt val att ta ut pensionen under en kort period.
– Det är bra att m?nga gör prognoser p? minpension.se, men fler borde göra det. D? skulle fler f? en bra överblick över sin ekonomi redan före pensionering. B?de över ekonomin vid pensioneringstillfället och hur den kommer att bli när man tagit ut hela tjänstepensionen. Samtidigt är det glädjande att s? pass m?nga har räknat p? ekonomin tillsammans med sin partner för att f? en gemensam bild, säger Carina Blomberg.
P? minpension.se är det lätt att f? en helhetsbild av samtliga tjänstepensioner man har skapat under arbetslivet. Det är även mycket enkelt att f? en överblick över hur pensionen förändras när tjänstpensionen är slut.
Undersökningen baseras p? en e-enkät skickad till 7 547 av AMFs kunder som p?börjat temporära pensionsuttag under ?ret 2013. 2 290 svarande under perioden 20 februari- 9 mars 2014.
Bilagor: Underlag kring undersökningen. Finns även p? AMFs medierum.
För mer information, kontakta:
Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF: 070-311 74 93, [email protected]
Mikael Lindh Hök, Information AMF: 070-942 88 97, [email protected]
AMF är pensionsbolaget som erbjuder enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till l?g kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 450 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper ?t cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Bifogade filer

Similar Posts