NCC och Mitt Liv bygger broar i arbetslivet

Som ett led i NCC:s m?ngfaldsarbete har ett samarbete med organisationen Mitt Liv inletts. NCC deltar i Mitt Livs mentorprogram där medarbetare fr?n NCC under ett ?r fungerar som stöd till personer med utländsk bakgrund som saknar arbete motsvarande sin kompetens. NCC är det första byggföretaget som ansluter sig till Mitt Liv.
? M?ngfaldsfr?gor är viktiga för NCC, b?de ur ett medmänskligt perspektiv och för företagets konkurrenskraft. Tillsammans med Mitt Liv hjälper vi människor att komma in p? arbetsmarknaden. M?ngfald driver utveckling och skapar affärsnytta s? mentorskapet är givande ?t b?da h?ll, säger Svante Hagman, affärsomr?deschef, NCC Construction Sverige.
Mentorprogrammet startar i september och NCC bidrar med tio mentorer fr?n affärsomr?det Construction Sverige. Adepterna har olika bakgrund och kompetens. Mentorskapet är tänkt att fungera ?t tv? h?ll. Dels ska adepterna f? hjälp att hitta rätt p? den svenska arbetsmarknaden, dels ska mentorerna och de företag de kommer ifr?n i sin tur f? tillg?ng till talanger för rekrytering samt kompetensutveckling och värdefull hjälp till det egna m?ngfaldsarbetet.
? Vi p? Mitt Liv är otroligt stolta och glada över förtroendet att p?börja samarbete med NCC. Som första företag fr?n byggbranschen visar nu NCC vägen för ett ökat fokus p? m?ngfaldsarbete inom byggsektorn. I ett första skede lägger NCC fokus p? mentorprogrammet, där en handfull anställda har möjlighet att öka sin kunskap om m?ngfald men även vidga sina perspektiv och bist? till en annan persons personliga utveckling in p? arbetsmarknaden. NCC:s vilja och engagemang är goda förutsättningar för ett framg?ngsrikt och l?ngsiktigt m?ngfaldsarbete, säger Henrietta Bean, ansvarig för Mitt Liv Stockholm.
Mitt Liv är en organisation som arbetar för ökad m?ngfald och integration p? den svenska arbetsmarknaden. Företaget startade 2008 och finns idag i Stockholm, Göteborg, Linköping och Norrköping. Mer information finns här .
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Svante Hagman, affärsomr?deschef, NCC Construction Sverige
Telefon 070-588 22 20
Charlotte Roempke, HR Business Partner, NCC Construction Sverige
Telefon 08-585 520 90
Hedvig Elander, intern- och externkommunikationschef, NCC Construction Sverige
Telefon 070-978 66 83
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: [email protected] , NCC: bildbank
Om NCC. V?r vision är att förnya v?r bransch och erbjuda de bästa h?llbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning p? 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat p? Nasdaq OMX Stockholm.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade ?r 2012 en omsättning p? drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.
NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.
NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, s?som kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underh?ll av vägar.
NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.
Bifogade filer

Related posts

Top