NCC först med Svanenmärkta radhus i Västsverige

I Kortedala, femton minuter fr?n centrala Göteborg, planerar NCC de första Svanenmärkta rad- och parhusen i Västsverige. Svanenmärkningen innebär att husen lever upp till Svanens höga miljökrav.
Initialt blir det 26 bostadsrättsradhus i Nya Kortedala, av planerade 50. I Kortedala finns ett uppdämt behov av bostäder, här finns framför allt flerbostadshus som kom till under 50-talet. De nya par- och radhusen som NCC planerar är om 5 rum och kök p? 123 kvm med inflyttning planerad till hösten 2015.
? Vi vet att behovet av nya bostäder i storstäderna är stort. Och vi vet att Göteborgarna är de som är mest oroliga över bostadsbristen*. Det är därför extra roligt att vi är ig?ng med de första husen i Nya Kortedala som dessutom är Svanenmärkta, vilket vi vet att v?ra kunder uppskattar, säger Peter Jacobsen, Projektchef NCC Boende.
? Att leva i Svanenmärkta hus är ett bra val b?de för hälsan, klimatet och pl?nboken. V?ra stränga krav p? kemikalier, byggmaterial och ventilation leder till en god innemiljö. Man bor klimatsmart och energieffektivt, d? Svanen ställer tuffa energikrav p? sm?bostadshus, säger Beriar Maroof miljöhandläggare p? Svanen.
Tillsammans med kommunen fokuserar nu NCC p? att skapa ett tryggt bostadsomr?de med lugna gator och närhet till bra kommunikationer, fin natur och lekplatser. I omr?det finns redan Assaredsskolan och planer finns för en ny förskola. I höst börjar trafikkontoret bygga gatorna i det nya bostadsomr?det. Försäljningen av de nya bostäderna startar 30 september.
* Undersökning som United Minds genomfört bland storstadsbor inför valet, p? uppdrag av NCC. 72 procent av de tillfr?gande i Göteborg anser att tillg?ngen p? prisvärda bostäder är d?lig eller mycket d?lig. Motsvarande andelar i Stockholm och Malmö är 64 respektive 59 procent.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Jacobsen, Projektchef, NCC Boende
Telefon 031-771 53 21
Maria Schelin, Kommunikationsansvarig, NCC Boende
Telefon 08-585 515 27
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: [email protected] , NCC: bildbank
Om NCC. V?r vision är att förnya v?r bransch och erbjuda de bästa h?llbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning p? 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat p? Nasdaq OMX Stockholm.

Kontakt
NCC
Vallgatan 3170 80 SOLNA
+46 8 585 510 00
+46 8 85 77 75
http://www.ncc.se
[email protected]
Anna Trane
Presschef
+46 (0) 8 585 52221
+46 708847469
+46 (0) 8 85 77 75
[email protected]
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade ?r 2012 en omsättning p? drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.
NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.
NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, s?som kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underh?ll av vägar.
NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.

Related posts

Top