NCC bygger ut för gemensamt högstadie i Götene

NCC bygger om och ut Fornängsskolan i Götene d? den sl?s ihop med ortens andra högstadium, Västerbyskolan. Elevantalet fördubblas därmed fr?n 220 till 400. Den nya skolan invigs under ett nytt namn höstterminen 2015. Götene kommuns order är värd drygt 27 MSEK.
? Antalet högstadieelever i Götene är färre och den nya skolreformen ställer nya krav. Därför samlar vi alla elever och lärare för att skapa en riktigt bra högstadieskola. Fornängsskolan blir därmed b?de större och modernare. För att tydliggöra förändringen kommer skolan ocks? att f? ett nytt namn, säger Stellan Carlberg, projektledare p? Götene kommun.
NCC bygger ut skolan med 1 500 kvadratmeter fördelade i tv? plan. Tillbyggnaden har undervisningssalar, grupprum, lärarrum, ett café och samlingsytor med en scen. Här byggs även en ny, glasad och välkomnande entré.
Tillbyggnaden f?r en mycket l?g energianvändning p? bara 52 kilowattimmar per kvadratmeter och ?r, vilket är nära energikravet för passivhus. Huset byggs helt i betong och f?r en underh?llsfri fasad i vit slipad betong, med egenskaper som gynnar fastighetens ekonomi över tid.
NCC bygger även om och rustar upp den befintliga byggnaden p? olika sätt. Planlösningar byggs om till dagens krav p? undervisning och lokaler. Ytskikten renoveras och brandsäkerheten blir bättre. Även inomhusklimatet förbättras för att jämna ut temperatursvängningar.
? Vi är glada att f? vara med och bidra till en bättre arbetsmiljö för alla högstadieelever i Götene och deras lärare och personal, säger Carl-Johan Appelberg, affärschef p? NCC Construction.
Solcellsanläggningen, som skolan redan är utrustad med för att producera egen el, kommer att flyttas för att även fungera som solskydd p? den nya tillbyggnaden. Eventuellt kan solcellerna även bli fler.
Under hela ombyggnaden, höstterminen 2014 och v?rterminen 2015, är Fornängsskolan utrymd och undervisningen sker i Kunskapscenter p? Vikingagatan.
NCC:s arbete har p?börjats och är färdigt i slutet av maj 2015.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Appelberg, affärschef, NCC Construction, Sweden. Telefon 0500-44 79 03
Lena Fridholm, kommunikationsansvarig Väst, NCC Construction, Sweden. Telefon 036-30 16 08 eller 070-360 37 16
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: [email protected] , NCC: bildbank
Om NCC. V?r vision är att förnya v?r bransch och erbjuda de bästa h?llbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning p? 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat p? Nasdaq OMX Stockholm.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade ?r 2012 en omsättning p? drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.
NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.
NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, s?som kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underh?ll av vägar.
NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.
Bifogade filer

Related posts

Top