SE

NCC bygger Ume?s första Engelska skola

Ume? växer och snart startar Engelska skolan sin första skola i staden för 500 elever i ?rskurs 4 till 9. NCC bygger om 5 300 kvadratmeter företagslokaler p? Teg söder om centrum till en modern skola som öppnar höstterminen 2015. Kungsledens order är värd 48 MSEK.
? Ume? är en av Sveriges snabbast växande orter och vi är glada att vara en del av stadens utveckling. Läget för v?ra byggnader i Böleäng p? Teg har förändrats under ?ren och nu ser vi fram emot att bidra till en ny attraktiv stadsdel och en modern skola som gör att Internationella Engelska skolan kan etablera sig här, säger Kungsledens utvecklingschef Frida Stannow Lind.
Under 2013 började Kungsleden och Ume? kommun, som äger angränsande mark, att utveckla omr?det Böleäng p? Teg till en ny stadsdel med bostäder, skola och service. En ny detaljplan gör det nu möjligt för Internationella Engelska skolan att flytta in i ombyggda lokaler med skolg?rd.
? Vi har länge sökt efter lokaler för att etablera oss i Ume?, men först nu hittat en byggnad som stämmer med v?ra höga krav p? undervisningslokaler. Nu ser vi ser fram emot att starta v?r första skola i Ume?, säger Jörgen Stenqvist, vice CEO p? Internationella Engelska skolan.
? NCC rustar upp och anpassar befintliga lokaler till Engelska skolan och deras elever. Samtidigt förbättrar även energieffektiviteten och inomhusklimatet, bland annat med tilläggsisolering och nya ventilationssystem, säger Stefan Israelsson, produktionschef för hus p? NCC Construction.
Skolbyggnaden kommer bland annat att rymma undervisningssalar, gymnastiksal, NO-salar och slöjdsalar och matsal.
Idag best?r Kungsledens byggnader p? Böleäng av fem sammanhängande byggnader som ursprungligen uppfördes för slakteriverksamhet p? 50- och 60-talen. De har därefter byggts om i omg?ngar för lättindustri, produktion, kontor, lager och eventverksamhet, senast under 90-talet.
Samverkan sker i Partnering där projektets huvudparter löser uppdraget tillsammans, i en öppen dialog med projektets bästa i fokus, till exempel vad gäller kvalitet, ekonomi och tidplan.
NCC arbete startade i augusti och beräknas vara klart i slutet av juni nästa ?r.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Israelsson, Produktionschef Hus, NCC Construction, Sweden. Telefon 090-16 80 60 eller 070-325 35 59
Anni Axelsson, kommunikationsansvarig Norra Sverige, NCC Construction Sweden. Telefon 070-205 32 87
Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller [email protected]
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns p? www.ncc.se/press . NCC i Sverige best?r av affärsomr?dena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC en omsättning p? 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade ?r 2012 en omsättning p? drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.

NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation.

NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, s?som kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underh?ll av vägar.

NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Solna Tel   #Spelprogram Se   #Svensk Innebandy   #VM