SE

NCC bygger Södra Cells nya flisfabrik i Mörrum

NCC Construction har f?tt i uppdrag att bygga Södra Cells nya flisfabrik i Mörrum, Blekinge. Ordervärdet är cirka 150 MSEK och arbetet startar i september 2014.
Uppdraget omfattar mark-, anläggnings- och byggarbeten för uppförandet av en ny flisfabrik och är ett led i Södra Cells investering i ökad massaproduktion vid anläggningen i Mörrum, Blekinge.
Södra Cell Mörrum har i dag tv? parallella massalinjer, en för produktion av barrmassa (som bland annat används till hygienprodukter och papper) och en för textilmassa (dissolvingmassa som används i textilproduktion). Södras totala investering omfattar en ny flisfabrik med tv? separata renserilinjer, en för barrflis- och en för lövflisproduktion, samt utveckling av barrmassalinjen.
? Det är en viktig investering för regionen och för Södra Cell och vi ser fram emot att tillsammans skapa en effektiv produktionsanläggning, säger Mats Hylén, produktionschef p? NCC Construction Sverige.
Idag producerar anläggningen i Mörrum totalt 380 000 ton per ?r. Med investeringen ökar produktionen till cirka 425 000 ton per ?r.
Södra Cell och NCC driver projektet i partnering, en samverkansform där projektets nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans i öppen dialog med projektets bästa i fokus.
Orderregistrering sker i det tredje kvartalet 2014. Det totala ordervärdet är cirka 150 MSEK, men det exakta beloppet kommer att fastställas under planeringsfasen, gemensamt med Södra Cell och övriga parter i projektet.
Markarbeten beräknas starta i september 2014 och byggnadsarbetena beräknas vara klara i december 2015.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Hylén, projektansvarig, NCC Construction Sverige. Telefon +46 (0)470-355 09
Ulf Thorné, kommunikationschef, NCC Construction Sverige. Telefon +46 (0)70-214 77 27
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: [email protected] , NCC: bildbank
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns p? www.ncc.se/press . NCC i Sverige best?r av affärsomr?dena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC i Sverige en omsättning p? 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy