NCC bygger 220 lägenheter ?t Uppsalahem

NCC har f?tt i uppdrag av Uppsalahem att bygga 220 lägenheter, varav 90 studentlägenheter, i stadsdelen K?bo i Uppsala. Ordern uppg?r till 263 MSEK.
Uppsalahem har höga krav p? energieffektivitet och projektet innebär ocks? att universitetsomr?det kan förtätas med nya studentlägenheter.

Projektet omfattar nyproduktion av tre bostadshus i kvarteret Haubitsen i stadsdelen K?bo i Uppsala. Det största bostadshuset utformas runt en g?rd och f?r cirka 130 lägenheter och garage. De andra tv? husen är avsedda för studenter och f?r 45 studentlägenheter vardera.

? Det finns ett stort behov av studentlägenheter och en allmän efterfr?gan p? nya bostäder i Uppsala. Vi är glada att kunna möta behoven och bidra med energieffektiva bostäder, säger Svante Hagman, chef för NCC Construction Sweden

NCC och Uppsalahem driver projektet i partnering , som är en samverkansform där projektets nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans i öppen dialog med projektets bästa i fokus.

Byggarbetena startar i augusti 2014. Studentlägenheterna beräknas vara klara för inflyttning till v?rterminens start 2016 och det större bostadshuset med trapphusvisa inflyttningar fr?n augusti 2016 till maj 2017.

Ordern registreras i tredje kvartalet 2014 i affärsomr?det NCC Construction Sweden.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Hansson, avdelningschef Mälardalen, NCC Construction Sverige +46 (0)18-16 15 05
Anna Trane, Press & PR-chef NCC + 46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: [email protected] , NCC: bildbank
Informationen är s?dan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2014 , kl.12.45

Om NCC. V?r vision är att förnya v?r bransch och erbjuda de bästa h?llbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning p? 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat p? Nasdaq OMX Stockholm.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen ?r 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.
Bifogade filer

Related posts

Top