SE

NCC Bästa Fastighetsutvecklare för sjunde ?ret i rad

NCC Property Development har än en g?ng korats till Bästa Fastighetsutvecklare i Norden av den internationella finanstidskriften Euromoneys ?rliga undersökning Real estate awards.
Varje ?r utför finanstidskriften Euromoney en webbenkät bland dess läsare, vilka utgörs huvudsakligen av företagsledare och högre chefer inom bank- och finanssektorn världen över. Undersökningen omfattar över 50 länder och i en kategori utses Bästa Fastighetsutvecklare. De senaste sju ?ren har NCC Property Development tagit hem förstaplaceringen för Norden. NCC Property Development uts?gs även till Bästa Fastighetsutvecklare 2014 i Danmark.
? Vi har alltid strävat efter att vara Nordens bästa fastighetutvecklare vilket är en drivkraft som bidragit till att vi hela tiden söker nya flexibla och innovativa lösningar för att möta v?ra hyresgästers och investerares behov. Utmärkelsen i Euromoney visar oss ?terigen att v?ra höga ambitioner ger bra resultat och uppskattas av v?ra kunder, säger Carola Lavén VD NCC Property Development.
NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter p? definierade tillväxtmarknader i Norden. Verksamheten fokuserar p? h?llbara kontors-, handels- och logistikfastigheter i bra lägen och präglas av en djup först?else för kundens specifika behov. Samtliga kommersiella fastigheter NCC utvecklar möter höga miljökrav och sedan 2010 miljöcertifieras alla projekt enligt systemet BREEAM, som är världens mest använda miljöcertifieringssystem. I Danmark har flera byggnader ocks? certifierats med det tyska miljöcertifieringssystemet DGNB.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, NCC Property Development
Telefon 070-177 1674

Jennifer Carlsson, Kommunikationschef NCC Property Development
Telefon 076-764 1290
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: [email protected] , NCC: bildbank
Om NCC. V?r vision är att förnya v?r bransch och erbjuda de bästa h?llbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning p? 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat p? Nasdaq OMX Stockholm.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade ?r 2012 en omsättning p? drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.
NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.
NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, s?som kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underh?ll av vägar.
NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.
Bifogade filer

Similar Posts