SE

Naturligare variationer i vattenst?nd skulle gynna strändernas känsliga arter

E.ON rustar nu upp och effektiviserar Högsby vattenkraftverk i Em?n.
– Totalt investerar vi omkring 60 miljoner kronor, vilket innebär säkrad förnybar elproduktion i ytterligare cirka 50 ?r samt en ?rlig produktionsökning med 6 GWh, eller 6 miljoner kilowattimmar, säger E.ON Vattenkrafts informationschef Jonas Andrén och tillägger att det motsvarar den ?rliga hush?llselen för cirka 1 200 svenska hem.
Upprustningen innefattar bland annat nya turbiner, ny el- och kontrollutrustning samt nya generatorer. Arbetena sker företrädesvis inne i kraftverket.
– Periodvis kan en viss ökning av trafik p? tillfartsvägar till kraftverk och damm märkas för närboende, säger Jonas Andrén.
Kraftverket beräknas kunna ?tertas i drift i slutet av 2015. Högsby kraftverk togs i drift 1920 och producerar 13 GWh per ?r före effektiviseringen.
För fler fr?gor eller synpunkter kontakta:
Jonas Andrén, E.ON Vattenkraft, tel: 0705 ? 19 67 40.
E.ON Sverige ing?r i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 3 500 medarbetare i Norden och omsatte under 2013 cirka 37 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det h?llbara samhället. E.ON investerade cirka 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013.

Bifogade filer

Similar Posts