SE

Närmare 90 000 akutintag av vuxna efter användning av psykiatriska droger

Fr?n 2009 till 2011 uppskattades det ett genomsnitt p? 89 094 akutintag ?rligen efter ogynnsamma reaktioner fr?n psykiatriska mediciner i USA. 19 % resulterade i inläggning och 50% involverade patienter mellan 19 och 44 ?r?, skriver JAMA Psychiatry i juliutg?van (1). Och psykiatriker i Sverige erkänner att de inte kan skilja p? biverkning och symtom.
USA är psykiatrins förlovade land. Närmare 27 miljoner amerikaner använder n?gon form av receptbelagd psykiatrisk drog. Psykiatrin är en m?ngmiljardindustri som tjänar enorma pengar p? personer med mentala besvär. Tyvärr utan n?gon som helst bot, endast undantryckande av problemen med droger; droger som i sin tur förvärrar problemen och orsakar ytterligare behov av v?rd.
Därför förekom det 171 744 tv?ngsomhändertagande inom psykiatrin ?r 2013 i USA. Den absoluta majoriteten hade f?tt n?gon form av psykiatrisk drog, och d? kan man först? att anledningen till en stor mängd av dessa omhändertaganden hade som grund en allvarlig biverkning. Psykos, aggressioner, hallucinationer med mera, är inte ovanliga biverkningar. Det har blivit en cirkelg?ng. Och psykiatrin tjänar otroliga pengar p? denna hantering. Den psykiatriska industrin omsätter 330 miljarder dollar per ?r.
Man m?ste i sammanhanget först? att dessa akutintag inte bara är ?vanliga? biverkningar, utan reaktioner som ofta kräver sjukhusv?rd. Sedan har vi alla biverkningar som inte rapporteras, de räknas i miljontal.
Naturligtvis är situationen liknande i Sverige, även om det inte finns n?gra exakta uppgifter. SBU har gjort undersökningar (2) som visar att läkare inte kan skilja mellan biverkningar och verkliga symtom. Docent Ingvar Karlsson, Psykiatriska kliniken, Mölndals sjukhus, menar att SBU redan 1997 pekade p? problemet.??
? Risken är betydande att vi i personalen inte märker biverkningarna – vi tror att försämringen beror p? sjukdomen och inte p? läkemedlet.
Och d? f?r man ?terigen ställa sig fr?gan: vad har vi psykiatrin till?
Ref:
(1) http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=1885708
(2) http://www.sbu.se/sv/Vetenskap–Praxis/Vetenskap-och-praxis/1957/

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsov?rden och för att rensa upp inom den psykiatriska v?rden.
För mer information g? till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Christel Armstrong Darvik   #Hans Bergfeldt   #NCC   #Stena Fastigheter