SE

NanoForum 2014 presents nominated company Disruptive Materials

Svep Design Center hjälper sedan mer än 35 ?r företag att utveckla elektronikbaserade produkter, exempelvis mobiltelefontillbehör, Bluetooth-styrda enheter, smarta klockor och biljettläsare. Nu startar Svep ett gemensamt bolag tillsammans med inköpsexperten Chase XL s? att kunden snabbt hittar rätt tillverkare till just sina produkter. Det nya bolaget heter Swemake AB och kommer att ha sitt kontor i Lund.
? Vi har identifierat ett behov p? marknaden att f? hjälp med att bedöma och hitta rätt tillverkare. M?nga företag har bra produktidéer men inte tillräckliga resurser för att sköta en produktionsupphandling. Det innefattar att hitta rätt tillverkare för just den produkten, men ocks? att kvalitetssäkra tillverkaren, upphandla b?de produktions- och logistiklösning samt se till att supply chain fungerar vid exempelvis höga volymer, produktionsproblem osv, säger Christian Carlsson, tillförordnad VD i det nya bolaget.
Svep har l?ng erfarenhet av vilka tekniska krav och fysiska förutsättningar kring en produkt som behöver bedömas inför ett samarbete med en tillverkare. Chase XL har specialiserat sig p? fr?gor kring inköp, logistik och supply-chain management. Tillsammans kompletterar företagen varandra väl för att kunna bilda en problemlösande produktionspartner.
? Vi erbjuder kunden att b?de utveckla och sedan tillverka produkten. I projektet analyserar vi typ av produkt, volym och tänkt marknad. Därefter rekommenderar vi tillverkare som är mest lämplig för projektet, säger Mikael Hegardt, säljansvarig p? Svep Design Center.
Konceptet är tämligen unikt för västvärlden.
? Idag finns det asiatiska företag som erbjuder denna tjänst, men de vill oftast bara fylla sin egen produktion. Och g?r man via brokers förmedlas bara kontakten. Vi tar ett helhetsansvar och hanterar även underh?ll, exempelvis omdesign av produkten om en komponent tagit slut, förklarar Mikael.
Swemake förväntas f? in det första projektet under andra kvartalet 2014 och beräknas generera ett flertal nya arbetstillfällen under ?ret.
För mer information, var god kontakta Christian Carlsson, tel 0703-86 33 12 eller Mikael Hegardt, tel 0706-33 80 31.
För mer information, vänligen kontakta:
Christian Carlsson, 0703-86 33 12
Mikael Hegardt, 0706-33 80 31
www.swemake.com 

ChaseXL är inköpsexperter med en tydlig vision: Att hjälpa v?ra kunder till Purchasing Excellence!
Vi erbjuder företag hjälp till mätbara besparingar genom fyra affärsomr?den:
Inköpsexpert att hyra
– Hur mycket extra besparingar skulle ni kunna göra om ni haft tillg?ng till fler resurser med hög inköpskompetens?
Dra nytta av v?ra inköpsexperter som arbetar p? plats hos er efter ert behov och hjälper er till ökad effektivitet och kontroll som leder till mätbara besparingar.
Upphandlingscenter
– Vilka besparingar skulle ni kunna göra om ni haft tillg?ng till duktiga förhandlare inom fler inköpskategorier?
Fokusera era resurser p? de omr?den de är bäst p? och använd v?ra resurser där ni behöver ökad kompetens. Vi har l?ng erfarenhet av förhandling och flera inköps-kategorier.
Konsulttjänster – inköpskonsulter:
-Vad behöver ni göra för att förbättra er inköpsförm?ga?
– Hur väl fungerar inköpsorganisationens samarbete med övriga organisationer?
Vi hjälper er att utveckla och införa inköpsstrategier, rutiner, organisation och produkthantering för att öka er lönsamhet.
Kompetensutveckling:
– Hur bra kompetens har era inköpsmedarbetare för att göra optimala inköp?
Inköparens roll är väldigt komplex och kompetenta inköpsmedarbetare är en strategisk differentiering. Vi utbildar er personal till bättre kunskap att göra optimala inköp.
Compliance av avtal
– Hur mycket större besparingar skulle ni kunna göra om ni vore bättre p? att använda era avtal? ChaseXL är experter p? inköp och förändringskommunikation. Vi hjälper dig att f?r din organisation till att använda era förhandlade avtal och därmed öka er compliance. Detta ger er stora besparingar och ökad kontroll.
För mer info besök: www.chasexl.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy