Finans

N? finner du 3,2 millioner ferske ligninger i v?re produkter

Skatteligningen for 2012: 3,2 millioner nye ligninger ble lest inn i v?re systemer natt til fredag 28. juni. Dette sikrer Bisnode-kundene et optimalt grunnlag for riktige beslutninger.

AVGJ?RENDE FOR KREDITT TIL PRIVATE
? Skatteligningen er et informasjonselement i personopplysningen som er av vesentlig betydning for kundene v?re, enten den brukes som et frittst?ende element eller som en variabel i v?re scorekort, poengterer datakvalitetsansvarlig Tore Lia i Bisnode Credit.? Denne informasjonen er av avgj?rende betydning for om Bisnode-kundene sier ?ja? eller ?nei? til ? gi privatpersoner kreditt.
Vil du ha tilgang til de nye ligningstallene for 2012?Send en e-post til [email protected] eller ring 22 45 93 34.
PERSONLIGNINGEN INNVIRKER P? ENK
Skatteligningen av personer innvirker ogs? p? vurderingen av enkeltpersonforetak, fordi innehaveren har det fulle ?konomiske ansvaret for virksomhetens forpliktelser. Det skilles ikke mellom personens private og n?ringsrettslige ansvar.
NOEN F?R SKATTEOPPGJ?RET SENERE
De fleste l?nnstakere og pensjonister fikk skatteoppgj?ret 26. juni. De som har levert p? papir, samt n?ringsdrivende og deres ektefeller, vil tidligst f? skatteoppgj?ret 7. august. Skylder man penger for ?rsavgift p? bil, barnebidrag eller lignende, risikerer man ? ikke f? skattepengene p? konto, men at bel?pet blir brukt til ? dekke skyldige krav.
HAR DU F?TT RESTSKATT?
De som har f?tt restskatt, og har f?tt dette i juni, m? betale hele eller deler av bel?pet innen 20. august. Er det snakk om mer enn 1.000 kroner i skyldig skatt, deles dette opp i to like innbetalinger.

SJEKK SKATTEOPPGJ?RET
Skattebetalerforeningen anbefaler at man sjekker skatteoppgj?ret. Det kommer hvert ?r n?rmere100.000 klager p? skatteoppgj?ret til Skatteetaten, og mange f?r medhold.
I klagen m? man skrive hva man mener er feil i skatteoppgj?ret, og fortelle hva man mener er riktig bel?p.
SJEKKLISTE
? Er du i riktig skatteklasse?
? Har du f?tt fradragene du f?rte opp i selvangivelsen?
? Er inntekter, f.eks. aksjegevinster, kommet med?
? Hvis har gjort korreksjoner i noen av postene, er disse tatt hensyn til?
? Er gjeld og gjeldsrenter, formue og inntekt av fast eiendom, fordelt riktig mellom deg og den du eier sammen med?
? Er formuesgjenstander (bil, b?t, hus) du kj?pte eller solgte i l?pet av ?ret tatt med?
? Har du f?tt BSU-fradraget (boligsparing for ungdom)?
? Har du f?tt fradrag for skatt betalt i utlandet?
Vil du ha tilgang til de nye ligningstallene for 2012 ? og har en saklig grunn?
Send en e-post til [email protected] eller ring 22 45 93 34.
NB! Dersom du har tilgang til privats?k i v?re produkter, s? har du allerede tilgang til tallene for 2012. Trenger du derimot tilgang til privats?k, vennligst ta kontakt med oss.

Bisnode er Europas ledende leverand?rer av kreditt-, markeds- og forretningsinformasjon. Vi hjelper over 200.000 foretak med ? minimere risiko, maksimere salg og ? ta bedre forretningsbeslutninger. V?rt l?fte er ? muliggj?re smarte beslutninger gjennom kundeforst?else, kvalitetsdata, analytisk drivkraft og integrerte l?sninger. Bisnode er etablert i 19 europeiske land, med totalt 3.000 ansatte. I Norge er vi 250 ansatte og omsetter for ca 400 millioner.Vi holder til p? Havnelageret i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Henning Mork   #RRA   #Self Service   #Visma Business