SE

MyEco AB deltar i H?llbar Mobilitet Sk?nes satsning Pendla med cykel

Kvinnliga företagare fr?n Dalarna ?ker till Kina
En grupp kvinnliga företagare fr?n Dalarna ?ker den 5-12 maj till Kina för att se vilka affärsmöjligheter som finns för deras företag. M?let med resan är att se vilka möjligheter den enskilde företagaren har att göra affärer med Kina Under resan kommer gruppen att besöka ett antal svenska företag, genomföra studiebesök p? fabriker och även delta i matchmaking med kinesiska företag.
De kommer att besöka städerna Wuhan och Shanghai. Gruppen har själva satt ihop ett program med en rad intressanta företagsbesök och träffar med s?väl svenskar som gör affärer i Kina som kineser som vill sälja till Sverige. Inför resan har de förberett sig genom kurser i tullregler, betalningar, affärskultur m.m.
Ett av företagen i gruppen erbjuder skräddarsydda resor för kineser till Sverige, ett annat letar nya material att utveckla kommande kollektion med och ett annat funderar p? vad kineserna skulle tycka om en skotershow. En blandning av entreprenörer som alla har gemensamt att de ser Kina som en stor och viktig marknad.
Deltagarna p? resan är:
Elin Holst Granlund, By Holst
Eva Martinsson, Myrtall
Helena Tysk, Tyskg?rd
Kristina Kallur, Stiftelsen Teknikdalen
Lena Gadde, Gaddex
Malin Murmester, Clash of Nations
Maria Stenis, Guide Garcia
Sara Ljunggren, Ljunggren & Daughters AB
Susanne Tolfesbo, Tolfesbo
?sa Magnusson, Svenska Uppfinnareföreningen
KVINT är en grupp med 10 företagare som har som m?l att utveckla sitt företagande och att tillsammans höja niv?n p? det egna företagandet. KVINT är till för att främja kvinnors innovationer för internationell tillväxt. Kvint är ett projekt inom Tillväxtverkets Främja kvinnors företagande projekt inom Dalarna och ägs av Stiftelsen Teknikdalen
För intervjuer och pressfr?gor vänligen se nedan kontaktuppgifter.
Kontakt: Malin Murmester, +46 73 838 16 69, [email protected]

Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och medverkar i regionala, nationella och internationella projekt samt stödjer nya affärsidéer och innovationer som genererar ökad tillväxt och utveckling i hela Dalarna.
www.teknikdalen.seBifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy