SE

Mr Green & Co AB redovisar fortsatt kraftig tillväxt under andra kvartalet

Under första halv?ret av 2014 fortsatte nätkasinot Mr Green växa kraftigt, b?de vad gäller omsättning och vinst. Nätkasinot Mr Green fortsatte att växa betydligt snabbare än marknaden, vilket betyder att det fortsätter att ta marknadsandelar.
Totala koncernintäkter för första halv?ret uppgick till 316,0 MSEK, en ökning med hela 41,4 procent jämfört med samma period 2013. Vinsten – EBITDA ? uppgick till 75,5 MSEK, en ökning med 45,3 procent jämfört med motsvarande period förra ?ret.
Under andra kvartalet 2014 uppgick de totala koncernintäkterna till 161,4 MSEK, en ökning med 40,8 procent jämfört med samma period 2013. EBITDA för andra kvartalet uppgick till 38,5 MSEK, en ökning med 40,5 procent jämfört med samma period föreg?ende ?r.
? V?r bedömning är att nätkasinot Mr Greens strategi med fortsatta investeringar i
produktutveckling särskilt för mobil användning och expansionen till nya länder skapar goda förutsättningar att även fortsatt växa snabbare än marknaden, säger Mikael Pawlo, VD Mr Green & Co AB.
Se hela rapporten i bifogad fil eller besök www.mrgco.se.

Mr Green & Co AB, listat p? Aktietorget, investerar i bolag inriktade p? nätspel.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kontaktperson Daniel Olsson   #Stiftelsen Teknikdalen Tisdagen   #Sture Ericsson