Moretime presenterar del?rsrapport jan-juni 2014

Andra kvartalet
? Nettoomsättningen ökade med 60% till 8 938 tkr (5 596)
? Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 517 tkr (-419)
? Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -4 595 tkr (-1 147).
? Resultatet efter skatt uppgick till -4 869 tkr (-1 014)
? Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-0,10)
VD-kommentar andra kvartalet
Fokus p? tillväxt
Under andra kvartalet växlade Moretime upp tillväxttakten. Omsättningen ökade med 60% jämfört med andra kvartalet 2013 vilket var en klar förbättring jämfört med första kvartalets tillväxt p? 14%. V?r ambition är dock att växa ännu snabbare och vi ser goda möjligheter till det.
Basen är den breda och djupa kompetens inom ekonomi, skatt, juridik och HR som vi byggt upp under en längre tid. Efterfr?gan p? kompetensen är stor och vi erh?ller kontinuerligt nya uppdrag fr?n medelstora och stora bolag som ser ett värde i v?r kompetensmix och flexibilitet.
Nyckeln till en ännu snabbare tillväxt ligger i att kunna paketera och förmedla denna kunskap till ett betydligt större antal företag. Det är i m?ngt och mycket synonymt med att bredda kundbasen till mindre företag och entreprenörer. Vägen dit g?r via digitalisering som stöd i kommunikationen med kunderna likväl som i informationshanteringen.
För att lyckas med v?r tillväxtplan behöver vi digitala tjänster som kunderna hittar till och vill stanna kvar och använda. Under andra kvartalet har vi fortsatt att utveckla v?r idag främsta digitala kanal, den juridiska hemsidan lawline.se. 385 000 besökare, en ökning med 40% jämfört med andra kvartalet 2013, och över 1 700 ställda fr?gor är inte bara en framg?ng för Moretime utan även ett av flera bevis p? en beteendeförändring. Det är en del av en utveckling där fler och fler processer flyttar till webben. Inte minst inom omr?det redovisning där tjänster som Fortnox, Promikbook med flera växer kraftigt.
V?r hypotes är att de som använder sig av lawline.se och andra webbaserade tjänster även vill kunna ta del av Moretimes kunskap p? ett enkelt och direkt sätt.
Med denna hypotes som utg?ngspunkt har vi under andra kvartalet och sommaren fortsatt att utveckla den digitala arbetsplatsen som knyter ihop tjänsterna som de sm?- och medelstora bolagen nyttjar och förser de med extern expertis.
Med ett nytt produktnamn, Moretime Plus, flyttas nu fokus till försäljning via lawline.se, partners och andra kanaler. Att det finns en betalningsvilja även för digitala tjänster visar inte minst utvecklingen p? lawline.se som sedan lanseringen av betaltjänster i v?ras erh?llit över 100 betalande premiumkunder.
I höst lanserar vi även en portaltjänst som kopplar ihop information om företaget, dvs det professionella livet, med all annan digital information som intresserar användaren. I en tid där gränsen mellan arbete och fritid flyter ihop och vi använder samma internettjänster b?de privat och professionellt ser vi att vi kan fylla ett behov i marknaden som ingen annan har tillgodosett.
En ökad tillströmning av kunder via digitala tjänster medföljer dock utmaningar som kräver finansiella resurser. Vi kommer att behöva expandera v?r egen konsultorganisation för att svara upp mot behovet av snabb service. Vi ser även ett behov av delvis nya kompetenser inom support m.m. Vi vet ocks? att kunderna kommer att vilja att vi fortsätter utveckla v?ra tjänster.
Moretimes styrelse gör idag bedömningen att behovet av tillkommande ägarkapital för att finansiera tillväxten fram till positivt kassaflöde ligger inom det emissionsutrymme som kommunicerats i bolagets emissionsmemorandum.
Det kommer att bli en intressant höst!
Carl-Fredrik Morander
Verkställande direktör
Kontakt vid fr?gor:
Carl-Fredrik Morander, VD
Telefon: 070 609 99 93
E-post: [email protected]
Hemsida: www.moretime.se

Moretime Professional Services AB (publ) har sedan starten för 10 ?r sedan kontinuerligt utvecklat sin affärsidé inom r?dgivning och levererar idag s?väl digitala tjänster via internet som kvalificerat kompetensstöd inom affärsjuridik, revision, skatt, redovisning, HR och affärsutveckling. Tjänsterna n?r potentiellt en marknad som ?rligen är värd 40 miljarder. Med nytänkande och kundnyttan i fokus levererar vi tjänster p? ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Moretime förser de sm? och medelstora företagen med det stora företagets stödfunktioner med hjälp av tillgänglig teknologi. Vi förenklar och ökar v?ra kunders konkurrenskraft samt deras förm?ga att utveckla sin affär.

Related posts

Top